متن پیام به شرح زیر است:

امروز ما نود و پنجمین سال‌روز بین‌المللی تعاونی‌ها را جشن می‌گیریم. در این روز که همکاری تعاونی‌ها در سراسر جهان را به نمایش می‌گذارد، ما بر روی یک دغدغه جهان‌شمول دست ‌می‌گذاریم. این روز جهانی در یک وهله مهم تاریخی بوجود آمده است. در سراسر جهان، درون ملت‌ها یا بین ملت‌ها، زمانه عدالت اجتماعی، شفافیت بیشتر و همبستگی بیشتر فرا رسیده است. جهانی‌شدن یک تأثیر مهم برای ما دارد و به طرز عمیقی جوامع ما را تغییر داده است. در حال حاظر ما بیشتر از هر زمان دیگری نیاز به تجارت‌های باثبات داریم که ریشه در اجتماعاتی دارند که به مردمشان اجازه می‌دهند که کنترل آینده خود را در دست بگیرند.

وقتی که عدم انصاف در جهان رو به پیشرفت است، در روز جهانی تعاون مهم است که به یاد داشته باشیم، راه‌حل‌هایی برای رسیدن به آینده‌ای که منفعت همگان را در بر بگیرد، وجود دارد. مدل تعاونی یکی از این راه‌حل‌هاست.

اصول و ارزش‌های تعریفی که جهانیان در آن به توافق رسیده‌اند، آن را از تمام اشکال دیگر تجارت متمایز کرده است. تعاونی‌ها مردم‌محور و مجمع‌بنیان هستند و به توسعه پایدار اجتماعات جهان‌سومی متعهد هستند. این تعهد در حمایت‌های تعاونی‌ها برای انجام کارهای جمعی در سراسر جهان دیده می‌شود. آنها می‌خواهند فواید اقتصادی و اجتماعی مدل خود را نیز به تمام مردم جهان برسانند.

جهانی‌شدن باید به یک‌سری اصول و ارزش‌هایی مانند اصول و ارزش‌های جنبش‌های تعاونی تقلیل پیدا کند. تعاونی‌ها تضمین می‌کنند کسی از قافله جا نماند. در این روز جهانی تعاونی‌ها، همکاران باید دور هم جمع شوند و تعاونی‌های سراسر جهان را دعوت کنند تا کمک‌هایی که برای بهتر شدن دنیا کرده‌اند را جشن بگیرند. بیایید همراه با هم برای ساختن دنیایی بهتر ادامه دهیم. دنیایی که جهان‌شمول‌تر و جامع‌تر برای نسل‌های بعدی است.

بیایید ارزش‌ها و اصولی که فعالیت‌های روزانه‌مان را هدایت می‌کنند را تقسیم کنیم.

درج دیدگاه