صفحه اصلی تعاون پیشنهاد رییس سازمان ملی بهره‌وری ؛تشکیل کمیته بهره‌وری در وزارت کار

پیشنهاد رییس سازمان ملی بهره‌وری ؛تشکیل کمیته بهره‌وری در وزارت کار

رییس سازمان ملی بهره‌وری ایران با اشاره به تاکید برنامه ششم توسعه بر لزوم استقرار بهره‌وری در دستگاه‌ها، تشکیل کمیته بهره‌وری در وزارت کار را خواستار شد.

رییس سازمان ملی بهره‌وری ایران با اشاره به تاکید برنامه ششم توسعه بر لزوم استقرار بهره‌وری در دستگاه‌ها، تشکیل کمیته بهره‌وری در وزارت کار را خواستار شد.

علی‌اکبر اولیا که در ششمین جشنواره ملی تعالی مدیریت تعاونی‌ها، سخن می گفت، ادامه داد: بهره‌وری در تعاونی‌ها موضوع مهمی است و تعاونی‌ها باید تلاش کنند تا به صورت تعالی سازمانی و مدیریت بهره‌وری بروند.

وی افزود: تعاونی‌ها لزوما با تشکیل چند نفر موفق نخواهند بود و این توفیق زمانی حاصل می‌شود که یکسری الزامات و توانایی‌های مورد نیاز را برای حضور در هر عرصه‌ای پیدا کنند.

رییس سازمان ملی بهره‌وری ایران افزود: امروز عرصه رقابت است و تعاونی‌ها باید بتوانند با بخش خصوصی و حوزه‌های بین‌الملل رقابت کنند. امروز دنیای ما بسته نیست که مجبور شویم با یکسری استانداردهای پایین خدمات خود را ارائه کنیم. کشور ما دارای ارتباطات بین‌المللی است و ما باید بتوانیم و محصولات‌مان را منطبق با استانداردهای بین‌المللی عرضه کنیم.

اولیا ادامه داد: مجموعه تعاونی‌ها باید بتوانند از ظرفیت‌های انسانی و مالی در اختیار خود به گونه‌ای استفاده کنند که محصول نهایی‌شان محصول رقابت‌پذیر باشد.

وی اظهار کرد: امروز بحث نوآوری مطرح است و در بحث مدیریت تعاونی‌ها مشاوره‌های مدیریتی که داده می‌شود قابل توجه است. نمی‌توانیم محصولی که سه دهه قبل یا حتی سال گذشته تولید شده عرضه کنیم و باید خلاقیت و نوآوری را در دستور کار قرار بدهیم.

رییس سازمان ملی بهره‌وری ایران تصریح کرد: ایران عضو سازمان بهره‌وری آسیایی است و این سازمان توجه ویژه‌ای به اس ام ای‌ها دارد و مشاوره‌های مدیریتی ارائه می‌کند و پایش کسب‌وکار انجام می‌دهد، لذا ارتقاء بهره‌وری مقوله مهمی است و در رشد و توسعه کشورها اثرگذار است.

اولیا گفت: مجلس در برنامه ششم همه دستگاه‌ها را مکلف کرده که چرخه بهره‌وری را در واحدها و مجموعه‌های خود مستقر کند، لذا از وزارت کار انتظار داریم کمیته بهره‌وری در این وزارتخانه را به طور جدی تشکیل بدهند تا هر کدام از معاونت‌ها در حوزه فنی و حرفه‌ای، روابط کار، تعامل و اشتغال که در مجموعه قوانین و مقررات و سیاست‌گذاری‌های کسب‌وکار دخالت دارند، بتوانند فرآیند مستمر بهبود و بهره‌وری در مجموعه خود را سازمانی ‌کنند.

درج دیدگاه