صفحه اصلی تعاون چند درصد جویندگان کار مشغول به کار شدند؟

چند درصد جویندگان کار مشغول به کار شدند؟

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان سمنان با اشاره به ایجاد فرصت‌های شغلی مختلف در این استان گفت: امسال ۱۹ درصد جویندگان کار در استان سمنان مشغول به کار شدند.

مدیر کل تعاون  کار و رفاه اجتماعی استان سمنان با اشاره به ایجاد فرصت‌های شغلی مختلف در این استان گفت: امسال ۱۹ درصد جویندگان کار در استان سمنان مشغول به کار شدند.

به گزارش تعاون آنلاین، اسماعیل غنیان اظهار داشت: در ۹ ماهه امسال ۹ هزار و ۵۰۶ جوینده کار در استان سمنان ثبت نام کردند که یک هزار و ۷۷۲  نفر معادل ۱۹ درصد از آنان به بازار کار جذب شدند.

وی خاطرنشان کرد: از یک هزار و ۷۷۲ نفر مشغول به کار شده در استان سمنان در ۹ ماهه امسال ۷۳ درصد به تعداد یک هزار و ۲۹۴ نفر مرد و ۲۷ درصد به تعداد ۴۷۸ نفر زن هستند .

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان سمنان تصریح کرد: از مجموع این افراد هزار نفر فاقد مهارت و ۷۷۲ نفر دارای مهارت بودند و سطح تحصیلات ۶۱ درصد دیپلم و زیر دیپلم و ۳۹ در صد فوق دیپلم و بالاتر بود.

غنیان با بیان اینکه بیشترین متقاضی برای کار در ۹‌ ماهه امسال از شهرستان سمنان بودند افزود: سمنان با چهار هزار و ۶۹۵ نفر(۴۹ درصد) از کل متقاضیان استان را به خود اختصاص داد.

وی افزود: شهرستان‌های شاهرود، سمنان، گرمسار، مهدیشهر به ترتیب بیشترین به کارگمارده‌شدگان را به خود اختصاص دادند.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان سمنان خاطر نشان کرد: از ۹ هزار و ۵۰۶ نفر ثبت نام شده جویای کار در استان سمنان ۶ هزار و ۶۴۶ نفر مرد و ۲ هزار و ۶۰۸ زن بودند که از این تعداد ۶ هزارو ۵۵۵ نفر بالغ بر ۶۹ درصد فاقد مهارت و ۲ هزار و ۴۹۱  نفر بالغ بر ۳۱ درصد دارای مهارت بودند.

 

درج دیدگاه