یکشنبه, شهریور ۳۱, ۱۳۹۸

چه تعداد شغل در تعاونی‌های جدید ایجاد شد؟

تعاونی های قزوین چقدر ارزآوری دارند/ مهمترین مشکلات تعاونی‌ها را بخوانید

اردیبهشت ماه سال جاری بیش از ۴۶۰۰ شغل در تعاونی های تازه تاسیس ایجاد شده است.

بیش از ۴۶۶۶ شغل جدید در اردیبهشت ماه سال جاری در بخش تعاون ایجاد شده است .

به گزارش تعاون انلاین، بررسی ها نشان می دهد در ماه گذشته بیش از ۲۳۳ تعاونی جدید در کشور تاسیس شده است که این تعداد تعاونی بیش از ۴۶۶۶ شغل را ایجاد کر ه اند . به این ترتیب به طور متوسط هر تعاونی تازه تاسیس زمینه ایجاد بیش از بیست شغل را ایجاد کرده است . تعداد شغل ایجاد شده در هر روز در بخش تعاون، یا به عبارت دیگر تعاونی های تازه تاسیس نیز در روز بیش از ۱۵۰ نفر بوده است.

چرا زنان بالاترین سهم در مدیریت تعاونی‌های استان سیستان را دارند؟

بیشترین تعداد تعاونی تاسیس شده در ایران طی اردیبهشت ماه با استان فارس تعلق داشته است . در این ماه در استان فارس ۲۴ تعاونی ایجاد شد که زمینه اشتغال ۳۳۴ نفر را فراهم کرده است .

البته تعداد تعاونی های ایجاد شده در برخی استان ها کمتر از این میزان اما تعداد شغل ایجاد شده بیشتر از این میزان گزارش شد . در این راستا در استان البرز نیز تنها هفت تعاونی تشکیل شده است ، که ۱۰۸۶ نفر را شاغل کرده است .

تعاونی‌هایی که در حوزه کشاورزی، شکار و جنگلداری تشکیل شده است، بیشترین و پرشمارترین تعداد تعاونی ها را از آن خود کرده اند . در یک ماه گذشته ۶۳ تعاونی در این حوزه تکشیل شده است و تعاونی های این بخش زمینه ایجاد شغل برای ۶۴۲ نفر را فراهم کرده اند .

حوزه واسطه گری های مالی کم اقبال ترین حوزه را در میان تعاونی های فعال در کشور داشت . بر این اساس طرح های متعددی در خصوص افزایش نفوذپذیری تعاونی ها و ایجاد شرایطی مساعد در این بخش در دستور کار دولت قرار دارد . تعاونی ها در شرایط کنونی یکی از کمترین میزان اعتبارات برای ایجاد شغل را به خود اختصاص می دهند.

درج دیدگاه