صفحه اصلی تعاون کار خوب شریعتمداری در راستای شفاف‌سازی

کار خوب شریعتمداری در راستای شفاف‌سازی

فهرست اسامی اعضای هیات مدیره شرکت های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چند روز اخیر با دستور محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد.

عضو شورای عالی کار، گام نخست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای شفافیت در شرکت های زیرمجموعه این وزارتخانه را یکی از خواسته های مهم جامعه کارگری کشور دانست و گفت: کارگران با پرداخت بیمه، در این شرکت ها سهیم هستند، بنابراین فرایند شفافیت باید تکمیل شود.

به گزارش تعاون آنلاین، فهرست اسامی اعضای هیات مدیره شرکت های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چند روز اخیر با دستور محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد. وی پیش از کسب رای اعتماد از مجلس، یکی از برنامه های خود را شفافیت در شرکت های زیرمجموعه این وزارتخانه اعلام کرده بود.

علی خدایی ، درباره این اقدام گفت:‌ بررسی فهرست اسامی منتشر شده نشان می دهد که معرفی اعضای هیات مدیره فقط مشخصات فردی و میزان تحصیلات است در حالی که مردم باید بدانند افراد انتخاب شده برای هیات مدیره شرکت های بزرگ از چه تخصصی برخورداند. همچنین باید میزان حقوق پرداختی به آنها نیز اعلام شود.

نماینده بخش کارگری در شورای عالی کار افزود: البته این اقدام محمد شریعتمداری قابل تحسین است اما نباید از این موضوع غافل شد که برخی از افراد و اعضای هیات مدیره به صورت غیرموظف در شرکت ها منصوب شده اند که و این بار معنایی مهمی دارد.

خدایی اظهارداشت:‌ وقتی فردی به عنوان عضو هیات مدیره غیرموظف در دو شرکت منصوب شده است به این معناست که می تواند بدون حضور در آن شرکت ها دو منبع درآمد (حقوق) داشته باشد در حالی که مدیران شایسته ای داریم که بتوانیم از آنها در مناصب مهم استفاده کنیم.

درج دیدگاه