صفحه اصلی تعاون کدام استانها کمترین نرخ بیکاری را دارند؟

کدام استانها کمترین نرخ بیکاری را دارند؟

بر اساس آمارها، استان های آذربایجان شرقی، مرکزی و کرمان کمترین نرخ بیکاری را در بین استانهای کشور به خود تخصیص داده اند. به گزارش تعاون انلاین جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استانهای کشور که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته است، در بخش نیروی انسانی نرخ بیکاری در استان های کشور رتبه بندی […]

بر اساس آمارها، استان های آذربایجان شرقی، مرکزی و کرمان کمترین نرخ بیکاری را در بین استانهای کشور به خود تخصیص داده اند.

به گزارش تعاون انلاین جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استانهای کشور که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته است، در بخش نیروی انسانی نرخ بیکاری در استان های کشور رتبه بندی شده است و رتبه یک به استانی که بیشترین و رتبه ۳۱ به استانی که کمترین نرخ بیکاری را دارد، تعلق می گیرد.

بر اساس این گزارش، استان های آذربایجان شرقی، مرکزی و کرمان رتبه های ۳۱ تا ۲۹ را به خود تخصیص داده اند و نرخ بیکاری در این استان ها به ترتیب ۷.۳ ، ۷.۹ و ۷.۹درصد است.

استان های یاد شده در سال ۱۳۹۴ کمترین نرخ بیکاری را در بین استان های کشور به خود تخصیص داده بودند.

همچنین استان های کهگیلویه و بویراحمد،کرمانشاه و چهار محال بختیاری رتبه های یکم تا سوم را به لحاظ بالا بودن نرخ بیکاری داشتند به طوری که این نرخ به ترتیب ۱۷.۷ ، ۱۷.۶ و ۱۶.۴ درصد را در سال ۱۳۹۴ نشان می دهد.

کمترین و بیشترین بیکاری در استان های آذربایجان شرقی و کهگیلویه و بویراحمد است به طوری که در سال ۱۳۹۴ آذربایجان شرقی با ۷.۳درصد رتبه۳۱ و کهگیلویه و بویراحمد با رتبه یکم، نرخ بیکاری ۱۷.۷درصد را در کشور تجربه کردند.

مناطق شهری

استان های تهران،کرمان و سمنان با نرخ بیکاری به ترتیب ۸.۲، ۸.۷ و ۹ درصد کمترین نرخ بیکاری مناطق شهری کشور را به خود تخصیص داده بودند.

همچنین مناطق شهری استان های کرمانشاه،کهگیلویه و بویراحمد و چهار محال بختیاری با نرخ بیکاری ۲۱.۳، ۱۸.۱ و ۱۷.۵ درصد دارای بیشترین نرخ بیکاری در کشور بودند.

مناطق روستایی

مناطق روستایی استان های آذربایجان شرقی،مرکزی و یزد رتبه های ۳۱تا۲۹ را به لحاظ پایین بودن نرخ بیکاری به خود اختصاص داده بودند؛ این نرخ به ترتیب ۲.۸، ۴.۳ و ۴.۸درصد در سال ۱۳۹۴ بود.

همچنین استان های استان های کهگیلویه و بویراحمد ،چهار محال بختیاری و کردستان رتبه ها یکم تا سوم به لحاظ بالا بودن نرخ بیکاری را به خود تخصیص داده اند به طوری که این نرخ به ترتیب ۱۵.۸ ،۱۴.۵ و ۱۳.۲ درصد برای مناطق یاد شده اعلام شده است.

 

درج دیدگاه