صفحه اصلی تعاون کمترین نرخ بیکاری کشور مربوط کدام استان است؟

کمترین نرخ بیکاری کشور مربوط کدام استان است؟

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همدان گفت: مرکز آمار ایران چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان ۹۷ را منتشر کرد که بر این اساس کمترین نرخ بیکاری کشور مربوط به این استان است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همدان گفت: مرکز آمار ایران چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان ۹۷ را منتشر کرد که بر این اساس کمترین نرخ بیکاری کشور مربوط به این استان است.

به گزارش تعاون آنلاین، احمد توصیفیان روز دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: نرخ بیکاری کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ۱۲.۲ درصد رسیده و بر اساس این گزارش استان همدان با نرخ ۶.۵ درصد دارای کمترین نرخ بیکاری کشور در تابستان ۹۷ بوده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همدان با اشاره به اینکه در چند سال اخیر تعداد متقاضیان کار در استان و کشور افزایش یافته است اظهار داشت: با این رشد جمعیت بیکاران، نرخ بیکاری کشور از ۱۱.۵ درصد در تابستان ۹۶ به ۱۲.۲ درصد در تابستان ۹۷ افزایش یافته است اما نرخ بیکاری استان همدان از ۹.۷ درصد در تابستان ۹۶ به ۶.۵ درصد در تابستان ۹۷ کاهش یافته است.

توصیفیان گفت: این آمار نشان می دهد که نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ده ساله و بیشتر کشور از ۴۰.۷ درصد در تابستان ۹۶ به ۴۰.۹ درصد در تابستان ۹۷ افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: نرخ بیکاری در تابستان ۹۷ در استان های مختلف متفاوت بوده است به طوریکه نرخ بیکاری در ۱۴ استان کشور از میانگین نرخ بیکاری در کل کشور بالاتر و در ۱۷ استان کشور از میانگین نرخ بیکاری در کل کشور پایین تر بوده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان افزود: براساس اطلاعات مرکز آمار ایران با مقایسه نرخ بیکاری تابستان ۹۷ با مدت مشابه سال گذشته، مشخص می شود که نرخ بیکاری در ۲۱ استان کشور افزایش و در ۹ استان کشور از جمله استان همدان کاهش یافته است.

وی تاکید کرد: این دستاورد نتیجه کار جمعی تیم اقتصادی استان، تلاش های استاندار همدان و همکاری نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بوده است.

درج دیدگاه