پنج شنبه, خرداد ۲, ۱۳۹۸

گفت و گو با اعضای تعاونی های کشاورزی و دامپروری منطقه قوم تپه با همراهی شرکت کنندگان در اولین کارگاه آموزشی تسهیلگری طرح روستا تعاون منطقه شمالغرب

درج دیدگاه