صفحه اصلی منهای تعاون یک خبر مهم برای اصناف

یک خبر مهم برای اصناف

هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب کرد: از ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ دریافت پروانه کسب از طریق پیشخوان خدمات دولت و مجوزهای کشور به سهولت قابل انجام است.

هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب کرد: از ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ دریافت پروانه کسب از طریق پیشخوان خدمات دولت و مجوزهای کشور به سهولت قابل انجام است.

به گزارش تعاون آنلاین، این موضوع در بیست و ششمین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، به ریاست فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور نمایندگان سه قوه و تشکل های بخش خصوصی به تصویب رسید.

بنابراین گزارش، در این نشست مقرر شد، با همکاری مرکز امور اصناف و بازرگانان، اتاق اصناف و مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار، از ابتدای اردیبهشت ماه سال آینده، متقاضیان برای دریافت پروانه کسب موضوع قانون نظام صنفی، تنها به پیشخوان خدمات دولت و مجوزهای کشور (موسوم به G4B) مراجعه کنند.

با اجرای این مصوبه، نیاز به ارائه مدارک هویتی به صورت فیزیکی نیز منتفی خواهد شد.

هیات مقررات زدایی بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ایجاد شده است تا نسبت به تسهیل شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار و کاهش هزینه‌های آن‌ها، به گونه‌ای که صدور مجوز کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل به صورت غیرحضوری و در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد، اقدام کند.

در این هیات نمایندگانی از قوای سه گانه و دستگاه های مختلف حضور دارند و اجرای مصوبات آن برای همه دستگاهها الزامی است.

درج دیدگاه