صفحه اصلی تعاون اخبار بازدید مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، از تعاونی فرهنگی...

بازدید مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، از تعاونی فرهنگی ورزشی در استان مازندران

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در ایام نوروز از مجموعه فرهنگی ورزشی ستاره پیشرو سلامت قائم شهر بازدید کرد.  در ادامه بازدید های مدیران و کارشناسان از تعاونی های تحت پوشش خدماتی صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون،در ایام نوروز نیز از طرح ایجاد مجموعه فرهنگی ورزشی چند منظوره شهر قائم شهر استان مازندران مورد […]

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در ایام نوروز از مجموعه فرهنگی ورزشی ستاره پیشرو سلامت قائم شهر بازدید کرد.

 در ادامه بازدید های مدیران و کارشناسان از تعاونی های تحت پوشش خدماتی صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون،در ایام نوروز نیز از طرح ایجاد مجموعه فرهنگی ورزشی چند منظوره شهر قائم شهر استان مازندران مورد بازدید قرار گرفت.

گفتنی است تعاونی فرهنگی ورزشی ستاره پیشرو سلامت با هدف ترویج ورزش در سطح استان و برای بهره برداری در رشته هایی چون فوتسال، بسکتبال، هندبال، والیبال، تنیس، شنا و … طرح خود را در سال۱۳۹۴ به صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون ارائه کرد که در حال بررسی کارشناسی می باشد .

درج دیدگاه