صفحه اصلی تعاون اخبار معاون وزیر تعاون تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی به مدل تعاونی...

معاون وزیر تعاون تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی به مدل تعاونی نزدیکتر است

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ایجاد یک میلیون و ۷۰۰ هزار شغل در بخش تعاون خبر داد و گفت: برای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی به شبکه تعاونی‌ها نیازمندیم.  سید حمید کلانتری ، بهترین راهکار تحقق اهداف حوزه اشتغال را توسعه بخش تعاون دانست و گفت: در بخش تعاون تنها با یک سوم […]

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ایجاد یک میلیون و ۷۰۰ هزار شغل در بخش تعاون خبر داد و گفت: برای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی به شبکه تعاونی‌ها نیازمندیم.

 سید حمید کلانتری ، بهترین راهکار تحقق اهداف حوزه اشتغال را توسعه بخش تعاون دانست و گفت: در بخش تعاون تنها با یک سوم هزینه نسبت به دیگر بخشهای اقتصادی می‌توان فرصتهای شغلی بسیار و ارزان ایجاد کرد.

وی با اشاره به لزوم اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی اظهارکرد: تردیدی نیست که پیاده سازی اقتصاد مقاومتی مستلزم اجرای سیاستهای مربوط به حوزه اشتغال و تولید است و در این مسیر باید از ظرفیتهای بخش تعاون نیز استفاده شایسته صورت گیرد.

معاون وزیر تعاون با بیان اینکه بسیاری از محورها و سیاستهای اقتصاد مقاومتی به مدل تعاون نزدیک است، گفت:در سیاستهای اقتصاد مقاومتی، بر مقاوم بودن اقتصاد، حمایت از تولید، مردمی کردن اقتصاد، مدیریت مصرف و فعالیتهای دانش بنیان تاکید شده و تعاونی‌ها به عنوان بنگاههای اقتصادی مردم‌نهاد که با سرمایه مردمی، برای مردم و با مدیریت مردم فعالیت می‌کنند نقش مهم و موثری در اقتصاد مقاومتی دارند.

وی دانش بنیان بودن اقتصاد را یکی از ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت: چنین تفکری را می‌توان در فرهنگ و الگوی اقتصادی تعاون جستجو کرد چرا که تعاونی‌ها با هدف ایجاد همیاری و همزیستی اقتصادی در بین جامعه هدف وآحاد جامعه شکل می‌گیرند و سازماندهی سرمایه‌های کوچک مردمی را به نحوی قانونمند مورد پیگیری قرارمی‌دهند.

مهندس کلانتری در پایان از فراهم شدن مقدمات تشکیل ۸۰ تعاونی توسعه عمران شهرستانی و استانی در حوزه خدمات عمرانی خبر داد.

درج دیدگاه