صفحه اصلی تعاون اخبار رشد معکوس تعاونی ها با ادغام وزارت تعاون

رشد معکوس تعاونی ها با ادغام وزارت تعاون

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی گسترش تعاونی ها در کشور را یکی از بهترین راه ها برای مبارزه با مفاسد اقتصادی دانست. بررسی مؤلفه های اقتصاد مقاومتی نمایانگر هم جهتی تفکر تعاونی با این نوع اقتصاد است؛ بخش تعاون در مقاوم نمودن اقتصاد در دوره پسا تحریم وبا حفظ جهت گیری توسعه خود […]

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی گسترش تعاونی ها در کشور را یکی از بهترین راه ها برای مبارزه با مفاسد اقتصادی دانست.

بررسی مؤلفه های اقتصاد مقاومتی نمایانگر هم جهتی تفکر تعاونی با این نوع اقتصاد است؛ بخش تعاون در مقاوم نمودن اقتصاد در دوره پسا تحریم وبا حفظ جهت گیری توسعه خود در دستیابی به سهم موثرتری در اقتصاد کشور دارای نقش موثری است.

عزت اله یوسفیان ملا نماینده مردم آمل در مجلس در بیان نقطه نظرات خود برای گسترش نقش تعاونی ها برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: راه اندازی و گسترش تعاونی ها با رواج مفاسد اقتصادی مقابله می کند و با این کار می توان به اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز کمک کرد.

وی با بیان اینکه طی سال های گذشته تعاون با مشکلات زیادی روبرو شده است، گفت: با ادغام وزارت تعاون در وزارت کار، تعاونی ها رشد معکوس پیدا کردند و وقتی وزیر تعاون حذف شد چالش های فراوانی برای این بخش ایجاد شد.

این نماینده مجلس بیان داشت: با ادغام این دو وزرات خانه تعاونی با وزارت خانه مواجه شد که با وجود سر و کار داشتن با موضوع کار دارای مشغله های فراوانی است.

وی در پاسخ به این پرسش که شما به عنوان نماینده مجلس چرا به مخالفت جدی با این ادغام نپرداختید، گفت: این موضوع در اختیار قانونی دولت بود و مجلس نمی توانست در این موضوع به دخالت بپردازد.

عضو کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی بر نقش موثر بخش تعاون و ظرفیت های آن در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و بیان داشت: با تعاونی ها می توان به اجرای عدالت اجتماعی پرداخت که در رشد و رونق اقتصادی نیز موثر واقع می شود.

وی رشد تعاونی ها را عاملی برای سرعت بخشیدن به اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و تقویت این نوع اقتصاد دانست و بر مداخله گسترده تعاونی ها در این زمینه تاکید کرد.

این نماینده مجلس ابراز تاسف کرد: مشکل تعاونی ها این است که اعتقاد راسخ به آنها در جامعه وجود ندارد و افراد سودجو برای دستیابی به منافع خود از تعاون و جمعی کار کردن دوری می کنند و به سمت کارهای انفرادی روی می آورند.

درج دیدگاه