صفحه اصلی تعاون اخبار برگزاری جلسه کمیسیون حمل و نقل عمومی، ترافیک و خدمات شهری شورای...

برگزاری جلسه کمیسیون حمل و نقل عمومی، ترافیک و خدمات شهری شورای اسلامی شهر زنجان

جلسه کمیسیون حمل ونقل عمومی ، ترافیک وخدمات شهری شورای اسلامی شهر زنجان به منظور برسی ساماندهی وضعیت کارگران فصلی شهرستان زنجان با حضور مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان برگزار شد.  به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان احمد غریوی ضمن تشکر از اعضای کمیسیون به […]

جلسه کمیسیون حمل ونقل عمومی ، ترافیک وخدمات شهری شورای اسلامی شهر زنجان به منظور برسی ساماندهی وضعیت کارگران فصلی شهرستان زنجان با حضور مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان احمد غریوی ضمن تشکر از اعضای کمیسیون به لحاظ توجه به مسائل کارگری خصوصأ کارگران فصلی  و ساختمانی و اهمیت اعضای شورا برای ساماندهی این کارگران و استقرار این قشر از کارگران درمحلهای مناسب برای رعایت شان ومنزلت کارگران و جلوگیری از به وجود آمدن سیمای نامطلوب شهری و مزاحمت های احتمالی که برای مردم در نتیجه اجتماع این کارگران در میادین مختلف شهربه وجود می آید ضرورت داردشورای اسلامی شهر وشهرداری زنجان محل مناسبی را برای این کارگران در نظر بگیرد و به اهداف مورد انتظار برسیم.

وی با اشاره به مباحثی در تعریف کار،کارگر وکارفرما و کارگاه وخدمات مربوط به تشکلات کارگری وکارفرمایی از تشکیل انجمن صنفی کارگران فصلی و ساختمانی در سالهای گذشته خبرداد و ابراز امیدواری کرد : با فعالیت های هدفمند این انجمن وعمل به اساسنامه زمینه ساماندهی مطلوب و آبرومندانه این کارگران در محلهای های مشخص در شهر فراهم گردد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان ادامه داد: تشکل کارگری یادشده تشکلی غیر دولتی بوده و خود اعضای انجمن بایستی برای رسیدن به اهداف مورد انتظار تلاش کرده و دستگاه های دولتی نیز در چارچوب وظایف و اختیارات خود حمایت های لازم را از این انجمن داشته باشند.

درج دیدگاه