صفحه اصلی تعاون اخبار افزایش ۲۰هزار تومانی حق مسکن کارگران مصوبه شورای عالی کار را ندارد/بررسی...

افزایش ۲۰هزار تومانی حق مسکن کارگران مصوبه شورای عالی کار را ندارد/بررسی مجدد در جلسه آتی

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه دستورکار اولین جلسه شورای عالی کار در سال ۹۵ بررسی افزایش حق مسکن است گفت:در صورتی که افزایش ۲۰هزار تومانی حق مسکن در شورای عالی کار بررسی شود اصغر آهنی ها، با بیان اینکه در حال حاضر که تمام شرکای اجتماعی موافق افزایش ۲۰ هزار تومانی […]

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه دستورکار اولین جلسه شورای عالی کار در سال ۹۵ بررسی افزایش حق مسکن است گفت:در صورتی که افزایش ۲۰هزار تومانی حق مسکن در شورای عالی کار بررسی شود

اصغر آهنی ها، با بیان اینکه در حال حاضر که تمام شرکای اجتماعی موافق افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن هستند چرا دولت این مصوبه را تأیید نمی‌کند.گفت: مقرر شد در جلسه بعدی شورای عالی کار که در اردیبهشت ماه سال جاری برگزار می‌شود این مصوبه بررسی شود. در صورتی که به تصویب اعضای شورای عالی کار رسید،‌ دولت این مصوبه را به هئیت دولت ارائه دهد و سپس موضوع بررسی شود.

وی در پاسخ به اینکه آقای وزیر وعده تحقق مصوبه سال گذشته را داده‌اند افزود: به هر حال در ابتدا این مصوبه باید در جلسه شورای عالی کار بررسی شود. افزایش ۲۰ هزار تومان حق مسکن برای سال گذشته بود که محقق نشد. برای سال جاری در گام اول مجدداً‌ مصوبه باید در جلسه شورای عالی کار به تصویب برسد. باید در جلسه شورای عالی مطرح شود و پس از کسب نظر از شرکای اجتماعی برای هیئت دولت ارسال شود.

این موضوع در حالی از این مقام کارفرمایی مطرح شده است که سید حسن هفده‌تن ،معاون روابط وزیر کار نیز اولین دستور جلسه شورای عالی کار در سال جاری را بررسی افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن می داند و بیان می‌کند:این مصوبه که در پایان سال ۹۳ برای کارگران تصویب شده بود برای دومین بار در هیئت دولت مطرح خواهد شد.

وی افزود: در اولین نشست پس از تصویب مجدد افزایش و اجماع کارگران، کارفرمایان با دولت، این موضوع با توجه به قولی آقای ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داده‌اند، به طور جدی دنبال می‌‌شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سوال که در صورت تصویب این رقم، از چه زمانی در فیش حقوقی کارگران اعمال خواهد شد، گفت: هر زمان این رقم به تصویب برسد از ابتدای سال«فروردین ماه» قابلیت اجرایی خواهد داشت.

منبع خبر :خبر گذاری تسنیم

درج دیدگاه