صفحه اصلی تعاون اخبار جلسه شورای راهبردی طرح ملی توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار...

جلسه شورای راهبردی طرح ملی توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار ( تکاپو ) با حضور نماینده یونیدو در استانداری کرمانشاه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه جلسه شورای راهبردی طرح تکاپو با حضور معاون هماهنگی اقتصادی و منابع انسانی استانداری و نماینده سازمان یونیدو ، مجری طرح و دیگر دستگاه¬های اجرایی در استانداری کرمانشاه تشکیل شد . داود یاوری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه در […]

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه جلسه شورای راهبردی طرح تکاپو با حضور معاون هماهنگی اقتصادی و منابع انسانی استانداری و نماینده سازمان یونیدو ، مجری طرح و دیگر دستگاه¬های اجرایی در استانداری کرمانشاه تشکیل شد .

داود یاوری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه در مورد اجرای طرح گفت: طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار نقطه شروع مداخله دولت در حوزهتوسعه اشتغال، طرف تقاضا یا واحدهای کسب ­وکار است.

یاوری افزود : مطالعات شناختی طرح ملی توسعه کسب ­وکار و اشتغال پایدارکه باتأکید، پیگیری و حمایت مقام محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازماندهی شده است در استان کرمانشاه توسط کارشناسان برای بهبود ظرفیت­های کسب و کار و برای انجام سرمایه­گذاری انجام گرفته است.

وی اضافه نمود: رویکرد فرآیند اقدامات و دستاوردهای طرح تکاپو در سال۹۴ و با نظارت کارشناسان و کارهای مطالعاتی ثانویه از بین ۵۱ رسته کسب و کار رسته گردشگری و سلامت انتخاب و کارشناسی نموده است در این طرح و در بحث دینامیک اشتغال در سطوح استانی و منطقه ای و از نظر اقتصادی و جغرافیایی به سه بخش منطقه ای تجارت مرزی، کشاورزی و دام و طیور و صنعت تقسیم شده است.

در ادامه سهراب دل انگیزان استاد دانشگاه و مجری طرح تکاپو در استان کرمانشاه گزارشی از روند اجرای طرح و فعالیت های انجام شده طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار استان شامل دینامیک اشتغال، انتخاب ناحیه های کسب و کار­های دارای اولویت استانی ، فعالیت های انجام شده برای تحلیل سیستمی رسته کسب­ وکار توریسم درمانی ، فعالیت های انجام شده جهت هماهنگی، حساس­سازی جامعه ذینفعان طرح­، اقدامات انجام شده جهت انجام امور مربوط به بازدید نمایندگان یونیدو در استان و اقدامات انجام شده جهت تسهیل گری  و یا رفع مشکل کسانی که از یونیدو تقاضای کمک کرده اند را را ارائه نمود.

رحیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری نیز ضمن استقبال از طرح تکاپو و انتخاب طرح کسب و کار گردشگری و سلامت عنوان نمود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می تواند با اجرای این طرح و با استفاده از قوانین معافیتی سرعت اشتغال در بخش صنعت و گردشگری را بالا برده و مسئله رشد اشتغال در استان کرمانشاه را جبران کند.

رحیمی ادامه داد : هم مرز بودن استان با کشورعراق و داشتن نظام سلامت و پزشکی پویا در استان دو مزیت منحصر به فرد طرح توریسم درمانی در استان می باشندو جامعه پزشکی باید در طرح تکاپو به همراه مسئولان صنعت گردشگری تعامل داشته و از تمام توانمندی­های استان استفاده نمایند.

در ادامه آقای فلوریان نماینده یونیدو مجری اصلی طرح تکاپو در استان کرمانشاه گزارشی از روند اجرای طرح را با رویکردها، فرایندها، اقدامات و دستاوردهای طرح در استان ارائه نمود و گفت: در این برنامۀ» اشتغال محور«کوشش می شود تا با تحلیل زنجیره ارزش کار حلقه هایی مورد حمایت قرار گیرند که ظرفیت بالاتری برای جذبنیروی کار فعال دارند لذا با بررسی­ها و ظرفیت های مرزی و گردشگری استان در گام نخست رسته توریسم درمانی را مناسب دانسته  و تمرکز در این پروژه برگردشگری پایدار و قوی و حمایت از گردشگری سلامت و زیر ساخت های آن می باشد .

گفتنی است: طرح ملی توسعه کسب وکار و اشتغال پایدار، نظامی ساده، چابک و مؤثر در سطح وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی،سازمانهای مرتبط و شورای عالی اشتغال است و ضروری است الزامات اجرایی طرح به گونه ایی طرح ریزی شوند که منشاءپویایی و هماهنگی در سازمانهای ستادی و اجرایی وزارت شوند.

درج دیدگاه