صفحه اصلی تعاون اخبار سید حمید کلانتری:حرکت در سال جدید بر محور کیفیت بخشی به فعالیت...

سید حمید کلانتری:حرکت در سال جدید بر محور کیفیت بخشی به فعالیت های تعاونی

معاون تعاون،وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی:مردم به دنبال عملکرد هستند و به عملکرد اعتماد می کنند که کیفیت بخشی به فعالیت های تعاونی این امر را ممکن می سازد. روابط عمومی اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان یزد:نشست تخصصی تعاونگران،اعضای اتاق و کارشناسان حوزه تعاون این اداره کل با حضور سید حمید کلانتری،معاون تعاون […]

معاون تعاون،وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی:مردم به دنبال عملکرد هستند و به عملکرد اعتماد می کنند که کیفیت بخشی به فعالیت های تعاونی این امر را ممکن می سازد.
روابط عمومی اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان یزد:نشست تخصصی تعاونگران،اعضای اتاق و کارشناسان حوزه تعاون این اداره کل با حضور سید حمید کلانتری،معاون تعاون وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی،محمد حسین ریاحی مدیر کل و حسین کارگر معاون تعاون این اداره در سالن تلاش برگزار شد.

محمد حسین ریاحی،مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان یزد در ابتدای جلسه با تاکید بر نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری (ره) به اقتصاد مقاومتی،اقدام و عمل، گفت:برنامه ریزی ما بر این است که با همکاری بازوان اجرایی حوزه تعاون بتوانیم اهداف خوبی را در این زمینه دنبال تا خروجی موثر برای استان امکان پذیر گردد.

ریاحی افزود:در سال ۹۵ برآنیم توسعه تعاونی ها را با توجه به اشکال مختلف و مدل های جدیدی که داریم ممکن و شبکه تعاونی ها را به مفهوم واقعی تحقق بخشیم.

“تبدیل سرمایه اجتماعی به سرمایه اقتصادی رونق تعاونی ها را به همراه دارد”

سید حمید کلانتری،معاون تعاون وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در ادامه این نشست پس از تبادل نظر و بررسی وضعیت تعاون استان از نگاه صاحبنظران حاضر در جلسه ،گفت:یکی از عوامل موثر در گسترش و رونق تعاونی ها ورود افرادی با سرمایه اجتماعی بالا به این میدان است که قدرت جذب خوبی را با خود به همراه دارند.

ایشان خاطر نشان کرد:تجربه تعاونی های موفق قابل بررسی است که شناخت آن ها می تواند در سیستم های نوپا به حذف معایب و استفاده از تجربه های کاربردی منتج شود.

معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت:با دسته بندی تعاونی ها در گرایش ها ی مختلف ،نیاز سنجی بازار و فراهم آوردن زمینه شناخت تعاونی ها به تمام اقشار جامعه می توان عملکرد شایسته ای به جای گذاشت و مردم را وارد این جریان موثر اقتصادی و اجتماعی نمود.

این نشست با هم اندیشی در موضوعاتی چون آسیب شناسی،فرهنگ سازی،رونق ، توسعه و ترویج تعاونی ها پایان یافت .

منبع اداره کل تعاون یزد

درج دیدگاه