صفحه اصلی تعاون اخبار بیست و ششمین نمایشگاه ملی صنایع دستی

بیست و ششمین نمایشگاه ملی صنایع دستی

نمایشگاه صنایع دستی

بیست و ششمین نمایشگاه ملی صنایع دستی، ۵ الی ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ در محل مصلی بزرگ امام خمینی  (ره) واقع در خیابان بهشتی شهر تهران ساعت ۱۰ الی ۲۰ برگزاری می شود.

بیست و ششمین نمایشگاه ملی صنایع دستی، ۵ الی ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ در محل مصلی بزرگ امام خمینی  (ره) واقع در خیابان بهشتی شهر تهران ساعت ۱۰ الی ۲۰ برگزاری می شود.

درج دیدگاه