صفحه اصلی تعاون اخبار پورتال جامع تعاون پنجره تعاملی به وسعت جهان

پورتال جامع تعاون پنجره تعاملی به وسعت جهان

پورتال جامع تعاون پنجره تعاملي به وسعت جهان
پورتال جامع تعاون پنجره تعاملي به وسعت جهان

» سپیده پیری مجری پورتال تعاون مطرح کرد محسن ظریفیان، مدیرعامل شرکت آسیا کام : پورتال جامع تعاون به عنوان پنجره بخش تعاون امکان دسترسی و تعامل این بخش در ارتباطات بین المللی آنهم در کوتاه ترین زمان ممکن را فراهم می کند. به گزارش تعاون آنلاین محسن ظریفیان ساعاتی قبل در آیین رونمایی از پورتال […]

» سپیده پیری

مجری پورتال تعاون مطرح کرد

محسن ظریفیان، مدیرعامل شرکت آسیا کام : پورتال جامع تعاون به عنوان پنجره بخش تعاون امکان دسترسی و تعامل این بخش در ارتباطات بین المللی آنهم در کوتاه ترین زمان ممکن را فراهم می کند.

به گزارش تعاون آنلاین محسن ظریفیان ساعاتی قبل در آیین رونمایی از پورتال جامع تعاون به وسیله وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در محل این وزارتخانه برگزار شده بود، گفت:« تعاون یکی از راهکارهای مهم جهانی برای کارآفرینی است.ذات مردم نهاد و انسانی تعاون در تمام نقاط جهان سبب شده تا امروزه بسیاری از مردم جهان راهحل نیازهای خود را در تعاون ببینند.

وی با اشاره به اینکه بخش تعاون به برنامه ریزی دقیق تر و منسجم تری برای تحقق اهداف تعریف شده این بخش احتیاج داشت افزود:«پورتال جامع  تعاون دریچه ایست برای جذب مشارکت های مردمی  و شکل دهی به ارتباطات گسترده به وسعت جهانی که تعاون در آن معنا شده است.»

ظریفیان با ذکر اهداف تعیین شده در این پورتال اظهار داشت:«ترویج و ترغیب کارآفرینی در فضای مجازی، توسعه کسب و کارهای بخش تعاون در فضای مجازی، توانمند سازی و ارتقا سطح دانشی و مهارتی تعاونگران، جلب و توسعه مشارکت جوانان در قالب تعاونی ها  و ارایه خدمات به تعاونی ها از جمله مهمترین مواردی است که انگیزه های نخست شکل گیری پورتال تعاون را ایجاد کردند.

مجری پورتال تعاون مهمترین ماموریت این پورتال را توسعه زیر ساخت های ارتباطی و اطلاعاتی و تسهیل تعاملات بنگاه های تعاونی عنوان کرد و از بازار مجازی به عنوان ویترینی برای گسترش کسب و کار تعاونی ها در فضای مجازی یاد کرد.

مدیرعامل شرکت آسیا کام  ضمن تشریح چشم انداز پورتال جامع تعاون در سالهای آتی در ادامه گفت:«از آنجا که برنامه ششم توسعه و سند چشم انداز توسعه بخش تعاون بر ارتقا این بخش از طریق فضای مجازی و بهره برداری از فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید کرده است ،پورتال جامع تعاون به عنوان پنجره بخش تعاون امکان دسترسی و تعامل این بخش در ارتباطات بین المللی آنهم در کوتاه ترین زمان ممکن را فراهم می کند.»

۱ دیدگاه

درج دیدگاه