صفحه اصلی تعاون اخبار به مناسبت روز جهانی تعاون، اتحادیه بین‌المللی تعاون اعلام کرد: میثاق تعاونی‌ها...

به مناسبت روز جهانی تعاون، اتحادیه بین‌المللی تعاون اعلام کرد: میثاق تعاونی‌ها با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد

روز جهانی تعاون
روز جهانی تعاون

به مناسبت روزجهانی تعاونی‌ها در دوم جولای، اتحادیه بین‌المللی تعاونی‌ها تمام تعاونی‌های سرتاسر دنیا را دعوت کرد تا با پیاده‌سازی «اهداف توسعه پایدار»، در برنامه «تعاونی‌ها در سال ۲۰۳۰» که یکی از برنامه‌های تبلیغی اتحادیه برای ساختن آینده‌ای پایدار است مشارکت کنند. این برنامه به تعاونی‌ها امکان می‌دهد تا با اهداف توسعه پایدار آشنا شده […]

به مناسبت روزجهانی تعاونی‌ها در دوم جولای، اتحادیه بین‌المللی تعاونی‌ها تمام تعاونی‌های سرتاسر دنیا را دعوت کرد تا با پیاده‌سازی «اهداف توسعه پایدار»، در برنامه «تعاونی‌ها در سال ۲۰۳۰» که یکی از برنامه‌های تبلیغی اتحادیه برای ساختن آینده‌ای پایدار است مشارکت کنند. این برنامه به تعاونی‌ها امکان می‌دهد تا با اهداف توسعه پایدار آشنا شده و برای رسیدن به این اهداف تلاش کنند و پیشرفت خود را در این زمینه مدیریت کنند و از فعالیت‌های سایر تعاونی‌ها در این زمینه مطلع شوند.

در روز جهانی تعاونی‌ها، از نلاش شرکت‌های تعاونی برای تحقق اهداف هفده‌گانه سازمان ملل برای توسعه پایدار، ریشه‌کنی فقر، مبارزه با تغییرات اقلیمی و برابری و مشارکت همگانی در سال ۲۰۳۰، تقدیر می‌شود.

رییس اتحادیه جهانی تعاونی‌ها، مونیک لروکس در این زمینه می‌گوید: «از آنجایی که ارزش‌ها و اصول ما همراستا با اهداف توسعه پایدار هستند، من امروز مفتخرم تعهد خودمان را به برنامه توسعه پایدار سازمان ملل اعلام کنم. تعاونی‌ها مشارکت‌کنندگان اصلی در تحقق برنامه ۲۰۳۰ سازمان ملل هستند. برای اتحادیه به عنوان جنبش تعاونی‌‌ای که ارتباط تنگاتنگی با SDG دارد، بسیار مهم است که فعالیت‌های خود را با سازمان ملل به اشتراک بگذارد. مدل کسب و کار تعاونی باید ترویج شود و با دیگران به اشتراک گذاشته شود، زیرا شرکت‌های تعاونی مردم‌سالاری و مشارکت اجتماعی را تقویت می‌کنند. تعاونی‌ها کسب و کارهای پایداری هستند که می‌توانند در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی فعالیت کنند.»

درج دیدگاه