صفحه اصلی تعاون اخبار نایب رئیس کمیسیون فرهنگی: باید به پیوست فرهنگی در تعاون توجه شود

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی: باید به پیوست فرهنگی در تعاون توجه شود

احمد سالک، نایب رییس کمسیون فرهنگی مجلس
احمد سالک، نایب رییس کمسیون فرهنگی مجلس

  نایب رئیس کمیسیون فرهنگی گفته است: بر اساس ماده دوم برنامه پنج ساله پنجم توسعه می بایست پیوست فرهنگی هم تعیین شود و مشکلی که در حال حاضر در دستگاه ها اعم از خصوصی و دولتی و تعاونی ها داریم مسئله پیوست فرهنگی است. به گزارش تعاون آنلاین احمد سالک با بیان اینکه از […]

 

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی گفته است: بر اساس ماده دوم برنامه پنج ساله پنجم توسعه می بایست پیوست فرهنگی هم تعیین شود و مشکلی که در حال حاضر در دستگاه ها اعم از خصوصی و دولتی و تعاونی ها داریم مسئله پیوست فرهنگی است.

به گزارش تعاون آنلاین احمد سالک با بیان اینکه از پیوست فرهنگی غافل شده ایم و باید به آن توجه ویژه صورت گیرد گفت: پیوست فرهنگی نوع مدیریت در کار را در قبال حفظ ارزش ها و گسترش فرهنگ اسلام معین می کند و همچنین در اجرای عدالت و توسعه و پیشرفت نقش اساسی دارد.

به گفته سالک، قانون اساسی، اقتصاد را در سه بخش تعاونی، خصوصی و دولتی تعریف کرده است و بخش تعاونیِ آن شامل مشارکت مردمی در زمنیه های مختلف می شود.

او همچنین گفته است: خوشبختانه موضوع تعاون در نقاط مختلف کشور حتی در روستاها بر اساس حرکت خودکفایی شکل گرفته و این نکته بسیار مهمی در توسعه مسائل اقتصادی و پیشرفت عدالت در کشور است.

این نماینده مردم اصفهان با اشاره به اینکه تعاون چند خاصیت دارد که یکی از آن ها مشارکت آحاد مردم به تناسب میزان سرمایه گذاری است افزود: موضوع دیگر نیز بخش های مختلف تعاونی مانند تعاونی قالیبافان، ماهیگیران و یا کشاورزان  است؛ بخشی از تعاونی ها نیز به ویژه در بخش کشاورزی قدرت انجام صادرات را دارند.

او در ادامه اضافه کرد بنابراین رشته های متنوعی در کشور بر اساس ساماندهی تعاون شکل خاصی پیدا کرده و پیشرفت هایی هم در این زمینه داشته اند.

سالک که در مجلس پیشین رئیس کمیسیون فرهنگی بوده گفت: کمیسیون فرهنگی در دوره دهم به دنبال تنظیم اولیت های فرهنگی کشور بر اساس مطالبات مقام معظم رهبری و تقویت زیرساخت های فرهنگی کشور است و تعاونی ها هم ممکن است به عنوان یک زیرساخت درنظر گرفته شوند.

او در پایان عنوان کرد: با توجه به اینکه کمیسیون فرهنگی می خواهد بررسی کند که اولویت مسائل فرهنگی در داخل کشور کدام است، ممکن است تعاون در بخش های فرهنگی جزو یکی این اولویت ها قرار بگیرد.

درج دیدگاه