صفحه اصلی تعاون اخبار سهیلا جلودار زاده مطرح کرد: اقتصاد پایدار برای طبقه متوسط با...

سهیلا جلودار زاده مطرح کرد: اقتصاد پایدار برای طبقه متوسط با «تعاون»

سهیلا جلودارزاده نماینده مجلس شورای اسلامی
سهیلا جلودارزاده نماینده مجلس شورای اسلامی

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دهم درباره فلسفه شکل‌گیری بخش تعاون به عنوان یکی از بخش‌هایی که اقتصاد ما را تشکیل می‌دهد گفته است: با توجه به اینکه در کشور ما فاصله فقیر و غنی زیاد است و اقتصاد ما اقتصادی است که سرمایه‌های کوچک نمی‌توانند در آن خودی نشان دهند و شانس پایداری پایینی […]

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دهم درباره فلسفه شکل‌گیری بخش تعاون به عنوان یکی از بخش‌هایی که اقتصاد ما را تشکیل می‌دهد گفته است: با توجه به اینکه در کشور ما فاصله فقیر و غنی زیاد است و اقتصاد ما اقتصادی است که سرمایه‌های کوچک نمی‌توانند در آن خودی نشان دهند و شانس پایداری پایینی دارند، بخش تعاون تلاش کرده‌است بتواند با تجمیع سرمایه‌ها این فاصله را تا حد زیادی کم کند و در این میان یک طبقه متوسط را به وجود آورد.

سهیلا جلودارزاده، این مسئله که تعاون چقدر در کاهش نابرابری‌ها موفق بوده است را تا حد زیادی بسته به شرایط اقتصادی در کشور می‌داند و می‌گوید: وقتی که افزایش ناگهانی نرخ ارز به وجود می‌آید شرکت‌های کوچک بیشترین آسیب را می‌بینند و نقدینگی خود را در این شرایط از دست می‌دهند.

به گفته جلودارزاده همچنین نبود رونق در بازار باعث می‌شود که این شرکت‌های کوچک در کارشان وقفه ایجاد شود و یا حتی مجبور به تعطیل کردن کار شوند.

این نماینده دوره‌های پنجم، ششم، هفتم و دهم مجلس شورای اسلامی می‌گوید برای اینکه شرکت‌های خُرد آسیب نبینند باید میزان حمایت‌های عمومی از بخش تعاون افزایش یابد.

او با بیان اینکه آموزش هم می‌تواند کمک کند که ساختار هزینه‌ها تغییر یابد و کمتر شود گفت: از طرف دیگر در بخش بازاریابی باید مشابه تعاونی‌ها، تولیدی وجود داشته باشد که همکاری مردم و هم‌افزایی بین آن‌ها از فروپاشیِ نظم این حوزه ممانعت کند.

جلودارزاده معتقد است کمیسیون اجتماعی باید بیشترین تعامل را با بخش‌های حمایتی اشتغال‌زایی و کارآفرینی داشته باشد و می‌افزاید: اگر میخواهیم تلاش کنیم تا بین هفت جزء لازم برای شکل گرفتن کارآفرینی تعادل ایجاد کنیم، باید در بخش تعاون به این هفت جزء توجه داشته باشیم.

او با اشاره به اینکه اگر از ایده‌های نو و کارآمد استفاده کنیم دسترسی به بازار سرمایه باید برای شکل گرفتن بخش تعاونی آسان‌تر و مناسب‌تر می شود گفت: باید استفاده از طرح‌های مبتنی بر تأمین مالی خرد برای تأمین سرمایه در کشور ما متداول‌تر شود؛ چرا که مردم برای حفظ سرمایه‌ای که خودشان جمع می‌کنند بیشتر تلاش می‌کنند.

او در ادامه می‌افزاید: متأسفانه امروزه به دلیل ناامنی کسب و کار، خودگرایی و خودبینی در فعالیت‌های اقتصادی گسترده شده‌است و باید این‌ها جای خود را به همکاری و هم‌افزایی دهند.

درج دیدگاه