صفحه اصلی منهای تعاون خبر روز ساعت ۲۴ امروز یارانه‌ تیرماه واریز می‌شود

ساعت ۲۴ امروز یارانه‌ تیرماه واریز می‌شود

واریز یارانه

اکبر ایزدی مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها از پرداخت ۴۵۵ هزار ریال یارانه نقدی در ساعت ۲۴ امروز ۲۶ تیرماه ۱۳۹۵ خبر داده‌است. این شصت و پنجمین مرحله یارانه نقدی است که به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. نخستین مرحله واریز یارانه نقدی در آذرماه ۱۳۸۹ و با پرداخت ۴۰۵ هزار ریال به ازای هر نفر […]

اکبر ایزدی مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها از پرداخت ۴۵۵ هزار ریال یارانه نقدی در ساعت ۲۴ امروز ۲۶ تیرماه ۱۳۹۵ خبر داده‌است.
این شصت و پنجمین مرحله یارانه نقدی است که به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.
نخستین مرحله واریز یارانه نقدی در آذرماه ۱۳۸۹ و با پرداخت ۴۰۵ هزار ریال به ازای هر نفر انجام شد.

درج دیدگاه