صفحه اصلی تعاون اخبار تعاون در ماه آتی به کمیسیون اجتماعی می‌رود

تعاون در ماه آتی به کمیسیون اجتماعی می‌رود

حسن لطفی عضو کیسیون اجتماعی
حسن لطفی عضو کیسیون اجتماعی

حسن لطفی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از آغاز به کار تحلیل مسائل تعاون به طور عملی از سه هفته آینده در این کمیسون خبر داده‌است. تعاون‌آنلاین از آغاز شروع فعالیت‌ کمیسیون اجتماعی در مجلس دهم، پیگیر موضوعات بخش تعاون بوده و تقریبا هر هفته رسیدگی به محورهای بخش تعاون در این کمیسیون به تأخیر می‌افتد. […]

حسن لطفی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از آغاز به کار تحلیل مسائل تعاون به طور عملی از سه هفته آینده در این کمیسون خبر داده‌است.

تعاون‌آنلاین از آغاز شروع فعالیت‌ کمیسیون اجتماعی در مجلس دهم، پیگیر موضوعات بخش تعاون بوده و تقریبا هر هفته رسیدگی به محورهای بخش تعاون در این کمیسیون به تأخیر می‌افتد.

پرداختن به مسائل و مشکلات بخش تعاون علاوه بر فراکسیون تعاون، یکی از وظایف کمیسیون اجتماعی نیز محسوب می‌شود.

کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی یکی از کمیسیون‌های تخصصی است که برای انجام وظایفش در محدوده امور اداری و استخدامی، اشتغال، روابط کار و تعاون تشکیل می‌شود.

درج دیدگاه