صفحه اصلی تعاون اخبار احمد توکلی در همایش «تعاون، راه سوم در اقتصاد» مطرح کرد: تعارضات...

احمد توکلی در همایش «تعاون، راه سوم در اقتصاد» مطرح کرد: تعارضات ساختاری، پاشنه آشیل اقتصاد تعاون

همایش تعاون راه سوم اقتصاد
همایش تعاون راه سوم اقتصاد

تعاون آنلاین- احمد توکلی معتقد است تا زمانی که تعارضات موجود در الگوی اقتصاد تعاونی حل نشود تعاونی ها نمی توانند ابتکار عمل را در دست بگیرند و نمی توان به فعالیت آنها امیدوار بود. احمد توکلی نماینده پیشین در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی در همایش «تعاون، راه سوم در اقتصاد» سخنان خود را […]

تعاون آنلاین- احمد توکلی معتقد است تا زمانی که تعارضات موجود در الگوی اقتصاد تعاونی حل نشود تعاونی ها نمی توانند ابتکار عمل را در دست بگیرند و نمی توان به فعالیت آنها امیدوار بود.

احمد توکلی نماینده پیشین در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی در همایش «تعاون، راه سوم در اقتصاد» سخنان خود را با طرح سوالی تحت عنوان «چرا تعاونی ها رشد نمی کنند؟» آغاز کرد. به گفته وی باید بدانیم چرا علی رغم جایگاه مهم تعاونی ها در قانون اساسی و اختصاص فصل جداگانه ای در سیاست های کلی اصل ۴۴ و با دارا بودن یک وزارت خانه و بانک اختصاصی هنوز نتوانسته سهم قابل توجهی در اقتصاد کشور داشته باشد.

توکلی افزود : «اعضای تعاونی ها میبایست از دو عامل کار و سرمایه منتفع شوند.اما از آنجا که تولید ملی در سه شکل کار، سرمایه و اجاره توزیع می شود اما سهم سرمایه بیش از دو عامل دیگر است که این امر خود منجر به توزیع نابرابری فزاینده در جامعه می شود.امری که با حضور تعاونی ها می تواند تا حدودی کنترل شود. از سوی دیگر دخالت دولت در اقتصاد تحت تاثیر عدالت خواهی صورت می گیرد،امری که با فعالیت تعاونی ها به حد اقل می رسد.

 

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی دلایل نحیف ماندن تعاونی ها را اینگونه ارزیابی کرد:«فقدان روحیه کار جمعی در تعاونی های واقعی، شمول بی وجه تعاونی ها به انواع مختلف و مرسوم، عدم اعتقاد کارگزاران حکومتی به تعاونی و اصول اقتصادی قانون اساسی و فساد و رانتخواری به نام تعاونی.»

وی با صراحت اعلام کرد که در افق روشن کشورمان، انقلاب مخملی، کودتا و حمله نظامی، جمهوری اسلامی را از پا نمی اندازد، بلکه فساد در ابعاد گسترده است که می تواند ویرانگر باشد. بنابراین، اگر با فساد مقابله نشود، آینده همه جوانان کشور از بین می رود.

توکلی، در بخش دیگری از سخنان خود، الگوی تعاونی را دارای ضعف هایی علمی، غیر واع بینانه و ناسازگار با اقتضائات کشورهای جهان سوم دانست که این موارد، در نامه ای با امضای ۱۰ مدرس دانشگاه از جمله دکتر سبحانی، دکتر رفیع پور، دکتر پور احمدی، دکتر نادران و دکتر خوش چهره، با ۶۷ منبع رسمی در زمان دولت اصلاحات، اعلام شد. به گفته توکلی، هنوز پاسخی برای این نامه دریافت نشده است.

وی در پایان اعلام کرد تا زمانی که تعارضات موجود در الگوی اقتصاد تعاونی حل نشود تعاونی ها نمی توانند ابتکار عمل را در دست بگیرند و نمی توان به فعالیت آنها امیدوار بود.

درج دیدگاه