صفحه اصلی تعاون اخبار بایزید مردوخی در همایش «تعاون، راه سوم در اقتصاد» پیشنهاد کرد: هدایت...

بایزید مردوخی در همایش «تعاون، راه سوم در اقتصاد» پیشنهاد کرد: هدایت ۱۰۰۰ تریلیون ریال منابع مردمی به سمت تعاونی ها

بایزید مردوخی
بایزید مردوخی

تعاون آنلاین- بایزید مردوخی گفت:«پیشنهاد می شود هزار تریلیون ریال که به صورت منابع مردمی وجود دارد با نهضت تعاونی هدایت کنیم. با تحقق این امر و رشد تعاونی ها سرنوشت بهتری برای فرزندانمان در ۲۰ سال آینده فراهم کنیم.» تعاون آنلاین-بایزید مردوخی پژوهشگر حوزه اقتصاد در همایش «تعاون، راه سوم در اقتصاد» گفت:«تعاون به […]

تعاون آنلاین- بایزید مردوخی گفت:«پیشنهاد می شود هزار تریلیون ریال که به صورت منابع مردمی وجود دارد با نهضت تعاونی هدایت کنیم. با تحقق این امر و رشد تعاونی ها سرنوشت بهتری برای فرزندانمان در ۲۰ سال آینده فراهم کنیم.»

تعاون آنلاین-بایزید مردوخی پژوهشگر حوزه اقتصاد در همایش «تعاون، راه سوم در اقتصاد» گفت:«تعاون به عنوان راهی مطمئن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، مطرح است. در واقع، تعاون یکی از اشکال ویژه سازمان اقتصادی کشور است که در کنار دیگر اشکال بنگاه ها و شرکت های سرمایه داری قرار می گیرد. مدل سنتی این صنعت، همچون دیگر مدل های صنعتی، به جای نوسازی به فراموشی سپرده شده است.»

به گزارش تعاون آنلاین به گفته وی، سازمان اقتصادی کشور به دلیل اتکا به نفت در طول یک قرن گذشته، متکی بر اقتصاد دولتی بوده است. مردوخی افزود:«تمرکزگرایی و غول گرایی، اجازه فعالیت به تعاونی ها را نداده است تا جایی که دولت ها بزرگ تر شده اند و بنگاه های تعاونی عقب تر ایستاده اند. تا زمانی که ما در پارادایم نفتی قرار داریم، اجازه رشد اقتصادی و اجتماعی از مسیر تعاونی ها داده نمی شود. همچنین، با وجود اجرای چندین برنامه توسعه ای، نتیجه دلخواه حاصل نشده است.»

مشاور وزیر اقتصاد افزود:«از سال ۱۳۳۹ تا سال ۱۳۹۱، نرخ رشد اقتصادی کشور، ۵.۹ درصد بوده است. این نرخ در بازه زمانی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ به کمتر از ۱ درصد رسید، با وجود آنکه هزینه های بسیاری در این بخش صورت گرفت و در هر دوره، بخش های خصوصی هم فعال بودند. در چنین شرایطی، نظام های اقتصادی ناپایدار، مردم را هزینه می بینند نه سرمایه.»

مردوخی با تأکید بر توسعه اقتصاد محلی بر پایه تعاون، افزود:«اهمیت اقتصاد تعاون در سطح کلان، با مفاهیمی چون خودیاری، خود اتکایی و همبستگی در تمام سطوح جامعه پیوند خورده است و در سطح خرد نیز تمام افراد جامعه، از سود به دست آمده بهره مند می شوند.»

به گزارش تعاون آنلاین، وی پیشنهاد کرد سه حوزه جدید آموزش و پرورش، آموزش عالی و ورزش های باشگاهی، می توانند به صورت تعاونی عملکرد قابل توجهی داشته باشد. «بنابراین با دو پیشنهاد دو استراتژی جدید می توان سریع تر از ۱۰۰ سال گذشته مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی را طی کرد.ترک تمرکز گرایی و اجازه برنامه ریزی به استان ها به عنوان اولین استراتژی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.همچنین به دنبال جذب منابع بیشتر نباشیم هر چند که دیگر منابعی در اختیار دولت نیست.بلکه پیشنهاد  می شود هزار تریلیون دلاری که به صورت منابع مردمی وجود دارد با نهضت تعاونی هدایت کنیم.با تحقق این امر و رشد تعاونی ها سرنوشت بهتری برای فرزندانمان در ۲۰ سال آینده فراهم کنیم.»

درج دیدگاه