صفحه اصلی تعاون اخبار در یازدهمین جشنواره تعاوین های برتر استان تهران مطرح شد: اثر ضد...

در یازدهمین جشنواره تعاوین های برتر استان تهران مطرح شد: اثر ضد تورمی اقتصاد تعاون

تعاون آنلاین- یازدهمین جشنواره تعاونی های برتر استان تهران دقایقی پیش با حضور رییس اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران،امامی معاون استاندار تهران و برخی از تعاونگران و فعالان عرصه تعاون آغاز شد. در آغاز این جشنواره لطفی نژاد رییس اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران هفته تعاون را فرصتی برای […]

تعاون آنلاین- یازدهمین جشنواره تعاونی های برتر استان تهران دقایقی پیش با حضور رییس اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران،امامی معاون استاندار تهران و برخی از تعاونگران و فعالان عرصه تعاون آغاز شد.

در آغاز این جشنواره لطفی نژاد رییس اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران هفته تعاون را فرصتی برای گزارش عملکرد این بخش در سال گذشته ،ارزیابی نقاط ضعف و ارایه راه کارهایی جهت اولویت بندی و رفع آسیب های بخش تعاون دانست .به گفته وی معرفی نمونه های موفق از فعالان بخش تعاون مردم را به حضور موثر در این عرصه ترغیب می کند.لطفی نژاد افزود:«تعاونی ها گستره مردمی دارند و به عنوان یک الگوی موفق در تحقق اقتصاد مقاومتی تلقی می شوند بنابراین می بایست مردم بدانند که فعالیت تعاونی در سه بخش عمده صنعت،کشاورزی و خدمات به لحاظ اقتصادی با بخش خصوصی در رقابت است.رییس اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان تهران حرکت در مسیر اقتصاد تعاونی را دارای اثر ضد تورمی دانست و عنوان کرد:«اشتغال زایی،رفاه و ارتقا سرمایه های اجتماعی که با فعالیت در عرصه تعاون بدست می آید می تواند کشور را از تهاجم اقتصادی ،فرهنگی و حتی نظامی در امان نگهدارد.

زمینه سازی برای حضور تعاونی ها در صادرات

در بخش دیگری از این برنامه امامی معاون استاندار تهران ضمن اشاره به مشکلات اقتصادی کشور در سال ۹۴ گفت:«مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی در توسعه صادرات و تولید تعریف می شود.در چنین شرایطی تجربه ثابت کرده که دخالت دولت در اقتصاد به صورت مستقیم می تواند راه گشا باشد.چرا که تمام کشورهای موفق مسیر توسعه را اینگونه طی کرده اند .»

به اعتقاد امامی دولت باید در رفع بوروکراسی ادرای که موانعی جدی برای فعالیت موثر بخش تعاون فراهم می کند را رفع کرده و زمینه حضور تعاونی ها در صادرات را فراهم کند.معاون استاندار تهران در پایان گفت:«باید باور کنیم که به کمک تعاونی ها می توان چهره زشت فقر را از جامعه بزداییم»

درج دیدگاه