صفحه اصلی تعاون اخبار سید حمید کلانتری در همایش «تعاون، راه سوم در اقتصاد» از مزایای...

سید حمید کلانتری در همایش «تعاون، راه سوم در اقتصاد» از مزایای اقتصاد تعاون گفت: افزایش بهره وری سرمایه با استفاده از جذب سرمایه های خرد در بخش تعاون

سید حمید کلانتری معاون تعاون
سید حمید کلانتری معاون تعاون

تعاون آنلاین-معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سخنرانی خود را با طرح یک پرسش آغاز کرد:«اقتصاد تعاون چه مختصاتی دارد که امروز احساس می شود کشور ما به تعاون احتیاج دارد؟» او در پاسخ، به ویژگی های مثبتی اشاره کرد که اقتصاد تعاون با خود به همراه می آورد: افزایش بهره وری سرمایه […]

تعاون آنلاین-معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سخنرانی خود را با طرح یک پرسش آغاز کرد:«اقتصاد تعاون چه مختصاتی دارد که امروز احساس می شود کشور ما به تعاون احتیاج دارد؟» او در پاسخ، به ویژگی های مثبتی اشاره کرد که اقتصاد تعاون با خود به همراه می آورد: افزایش بهره وری سرمایه با استفاده از جذب سرمایه های خرد در بخش تعاون، بسط عدالت و دستیابی به توسعه محلی.

سید حمید کلانتری، معتقد است تجربیات گوناگون در دنیا، خود نشان دهنده لزوم توجه به اقتصاد تعاون است. «دنیا بخش دولتی را تجربه کرده است و تجربه کشورهای بلوک شرق و اقتصاد دولتی، مهر باطلی بر توانایی اقتصادهای دولتی زده است. اقتصادهای دولتی دچار رکود هستند و جلوی رشد و خلاقیت را می گیرند و انسان ها را در چارچوب هایی محدود می کنند که مانع پیشرفت و توسعه اقتصاد می شود.»

به گزارش تعاون آنلاین، کلانتری ادامه داد:«از طرف دیگر، تجربه اقتصاد سرمایه داری هم نشان داده است که در قالب این شکل از اقتصاد، نابرابری و تبعیض افزایش پیدا می کند و از آنجا که سودآوری محور همه فعالیت ها قرار می گیرد، آسیب های فراوانی به وجود می آید. به همین جهت بود که تعاون به عنوان راه سومی برای تعدیل مشکلات این دو شکل از اقتصاد، ایجاد شد و دغدغه های اجتماعی و اقتصادی را در هم آمیخت.»

معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد:«اقتصاد تعاون مزایای بسیاری دارد. در این شکل از فعالیت اقتصادی، دموکراسی، مشارکت، مسئولیت نسبت به جامعه، فرهنگ تعاون در تعاون و امثال اینها پدید آمد. افزون بر این، مهمترین ویژگی اقتصاد تعاون این است که به دلیل نگاه عدالت محوری که دارند، فاصله میان تولید تا توزیع را کاهش می دهند و بیشترین سود فعالیت های اقتصادی را به سمت تولید کننده سوق می دهند. در تعاون، سلیقه های مختلف دور هم جمع می شوند و با هم افزایی، موجب کاهش هزینه های تولید می شوند، چرا که مقیاس فعالیت ها در این بخش هم بزرگ است.»

کلانتری افزود:«ویژگی دیگر اقتصاد تعاون این است که بهره وری سرمایه را بالا می برد. در واقع، هر چند سرمایه های خرد نمی توانند به تنهایی کاری از پیش ببرند، این سرمایه ها می توانند در قالب تعاونی ها، بهره وری و مشکل نقدینگی سرگردان در جامعه ما را حل کنند. علاوه بر این، بسیاری معتقد اند توسعه محلی در مناطق محروم، جز با تعاونی ها قابل حصول نخواهد بود. در تعاونی ها، جذب سهام غیر عضو هم مطرح است که این موضوع امکان مشارکت در مدیریت تعاونی ها را هم افزایش می دهد.»

به گزارش تعاون آنلاین، کلانتری در انتها، به چشم اندازی اشاره کرد که با استفاده از اقتصاد تعاون محور ممکن خواهد بود:«با گسترش نهضت تعاون در کشور، ما می توانیم راه هایی عملیاتی برای کاهش فقر، کاهش نرخ بیکاری، گسترش عدالت، رشد سرمایه اجتماعی و بسط فرهنگ همدلی و همکاری پیدا کنیم.»

درج دیدگاه