صفحه اصلی تعاون اخبار انتصاب یعقوب رستمی مال خلیفه به سمت مدیر کل دفتر تعاونی های...

انتصاب یعقوب رستمی مال خلیفه به سمت مدیر کل دفتر تعاونی های توزیعی

رستمی مال خلیفه مدیرکل تعاونی توزیعی
رستمی مال خلیفه مدیرکل تعاونی توزیعی

تعاون آنلاین – امروز چهارشنبه (۲۴ شهریور) علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حکمی یعقوب رستمی مال خلیفه را به سمت مدیر کل دفتر تعاونی های توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب کرد. به گزارش تعاون آنلاین، در این حکم آمده است «نظر به نقش و جایگاه موثر و ویژه […]

تعاون آنلاین – امروز چهارشنبه (۲۴ شهریور) علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حکمی یعقوب رستمی مال خلیفه را به سمت مدیر کل دفتر تعاونی های توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب کرد.
به گزارش تعاون آنلاین، در این حکم آمده است «نظر به نقش و جایگاه موثر و ویژه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در رسیدن به اهداف سند چشم انداز بیست ساله، سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه پنجم توسعه انتظار می رود با بهره مندی بهینه و هوشمندانه از کلیه منابع و ظرفیتهای موجود و خلق فرصت های جدید نسبت به تحقق ماموریت ها و برنامه های مربوطه به خصوص در زمینه اشتغال، فقر زدایی تحکیم و استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی در جامعه، در چارچوب نظام جامع تدبیر وزارتخانه اقدام فرمایید.»
گفتنی است پیش از این احمد بیگدلی شاملو در این سمت مشغول فعالیت بوده است.

نامه انتصاب رستمی مال خلیفه به مدیرکلی تعاونی توزیعی

درج دیدگاه