صفحه اصلی تعاون اخبار اسامی تعاونی های برتر استان کرمانشاه

اسامی تعاونی های برتر استان کرمانشاه

تعاونی برتر استان کرمانشاه
تعاونی برتر استان کرمانشاه

تعاون آنلاین – اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه اسامی تعاونی های برگزیده این استان در هفته تعاون سال ۹۵ را در اختیار تعاون آنلاین قرار داد که به قرار زیر است. نام مدیر عامل گرایش نام تعاونی کیومرث مرادی مرزنشینان ۱۰۸۰ دشت ذهاب احمد چهری مسکن نیک فرجامان آرش سلیمی فر صنعتی […]

تعاون آنلاین – اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه اسامی تعاونی های برگزیده این استان در هفته تعاون سال ۹۵ را در اختیار تعاون آنلاین قرار داد که به قرار زیر است.

نام مدیر عامل گرایش نام تعاونی
کیومرث مرادی مرزنشینان ۱۰۸۰ دشت ذهاب
احمد چهری مسکن نیک فرجامان
آرش سلیمی فر صنعتی ۲۳۷ آرش ترانس
مصیب هزارخانی تامین نیاز مصرف کنندگان مصرف فرهنگیان کنگاور
علیرضا شیخی خدماتی شقایق طب پارس
کیوان سلیمانی کشاورزی توسعه کشاورزی زاگرس
زینب بابایی فرش دستباف ۳۷۳۶ دالاهوپناه
غلامرضا رزقی اتاق تعاون اتاق تعاون استان
سید محمد سپیده دم بنیاد توسعه تعاون و کارآفرینی بنیاد توسعه تعاون و کارآفرینی

درج دیدگاه