صفحه اصلی تعاون اخبار سخنرانان در مراسم افتتاحیه نشست کبک: صدای تعاونی ها هیچ زمانی تا...

سخنرانان در مراسم افتتاحیه نشست کبک: صدای تعاونی ها هیچ زمانی تا این حد بلند نبوده است.

نشست اتحادیه بین المللی تعاون
نشست اتحادیه بین المللی تعاون

سومین نشست بین المللی تعاونی ها صبح دیروز به طور رسمی کار خود را آغاز کرد. مراسم افتتاحیه با سخنرانی فیلیپ کویارد رییس نشست کبک، مونیک لیرو رییس اتحادیه بین المللی تعاونی ها و گای کورمیر رییس اجرایی نشست و چند تن دیگر از مدیران بین المللی آغاز شد. فیلیپ کویارد، رییس نشست دوسالانه بین […]

سومین نشست بین المللی تعاونی ها صبح دیروز به طور رسمی کار خود را آغاز کرد. مراسم افتتاحیه با سخنرانی فیلیپ کویارد رییس نشست کبک، مونیک لیرو رییس اتحادیه بین المللی تعاونی ها و گای کورمیر رییس اجرایی نشست و چند تن دیگر از مدیران بین المللی آغاز شد.
فیلیپ کویارد، رییس نشست دوسالانه بین المللی اتحادیه ها به عنوان اولین سخنران در مراسم افتتاحیه این نشست عنوان کرد: تعاونی ها بهترین مثال برای مبارزه با نابرابری هستند و ارزش های جامعه را به نمایش می گذارند. موفقیت و رفاه جوامع هدف اصلی ما در این نشست است. نشست کبک به خاطر تنوع بی نظیر، پویایی و قدرت اتحاد و عمل خود در سرتاسر دنیا شناخته شده است.»
کویارد افزود:«اگر می خواهیم نقش رهبری خود را حفظ کنیم باید همواره آموزش ببینیم تا با تغییرات سریع جهان امروز هماهنگ شویم. بنابراین این نشست با حضور جمع نخبه ای از تعاونگران سرتاسر جهان فرصتی برای تفکر و تامل و آموزش است. نشست کبک را فرصتی عالی برای تبادل نظر و همکاری تعاونی ها با یکدیگر میدانیم.»
تعاون برای فرداهایی بهتر
مونیک لیرو، رییس اتحادیه بین المللی تعاونی ها با حضور در مراسم افتتاحیه نشست بین المللی اتحادیه ها در کبک کانادا گفت: «ما خالقان پایداری در جهان هستیم. جهان ما به تعداد بیشتری تعاونی احتیاج دارد و صدای ما در هیچ زمان دیگری تا این اندازه بلند نبوده است. تعاونی ها مصمم و ثابت قدم هستند. نباید فراموش کنیم که در جریان بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ دولتها از این که می دیدند تعاونی ها بسیار بهتر از دیگر بنگاه های اقتصادی با این بحران کنار آمدند بسیار شگفت زده شدند. ما نه فقط برای امروز بلکه برای فرداهای بهتر ساخته شده ایم.»
وی ادامه داد:« امروز مردم دنیا بیش از هر زمان دیگری به تعاونی ها احتیاج دارند. همانطور که می دانید تعاونی ها بهترین الگو برای ایجاد اشتغال پایدار و متحد کردن افراد یک جامعه است. ما به افراد کمک می کنیم تا با هم ارتباط برقرار کنند و با تغییرات به خوبی رو به رو شوند. تعاون درباره افراد جامعه است و به آنها امید می دهد.»
لیرو افزود:« جهان در پیش روی ما به سرعت در حال تغییر است و ما این فرصت را داریم که آن را بهتر کنیم. ما در جهانی زندگی می کنیم که سخت به دنبال یافتن راه حل ها است و ما این راه حل را در اختیار داریم. تعاونی ها در همه بخش های اقتصاد بیش از ۱۲۰ کشور دنیا حضور دارد و نقش مهمی در رشد اقتصاد دارد.»
گای کورمیر، مدیر اجرایی جشنواره و رییس هیئت مدیره گروه دیساردینس گفت:« تعاونی ها در سرتا سر دنیا با هم تفاوت های زیادی دارند اما همه از اصولی همگانی پیروی می کنند. قدرت عظیم ما نیز در گردآوری و تبعیت از همین اصول سرچشمه می گیرد. هیچ چیز به اندازی کارگروهی و همفکری نمی تواند برای جهان امروز مفید باشد. مشکلات پیچیده هستند اما با همفکری و مشورت می توانیم بر آنها فائق آییم.»
وی افزود:« ما باید به جوانها بیشتر اهمیت دهیم. بدون حضور جوانان و مشارکت آنها آینده روشنی پیش روی ما نیست. جوانان چیزهای زیادی برای آموختن به ما دارند. با ایجاد فضا و درگیر کردن جوانان در مسائل هم فرصت شناخت آنها و هم فرصت خدمت به آنان فراهم می شود. ما به اعضای جوان بیشتری در تعاونی ها نیاز داریم.»

درج دیدگاه