صفحه اصلی تیتر یک تعاون ایران چقدر نفت و گاز دارد؟

ایران چقدر نفت و گاز دارد؟

تعاون آنلاین – ایران با مجموع ذخایر ۱۵۷.۸ میلیارد بشکه نفت خام در سال ۲۰۱۵ در رتبه چهارم دنیا قرار گرفته است.  به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، امروزه نفت کالایی راهبردی در جهان است که گذشته از محوریت در امر توسعه، موجب فعال تر شدن ظرفیت های صنعتی و یا ایجاد ظرفیت ها و صنایع […]

تعاون آنلاین – ایران با مجموع ذخایر ۱۵۷.۸ میلیارد بشکه نفت خام در سال ۲۰۱۵ در رتبه چهارم دنیا قرار گرفته است.

 به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، امروزه نفت کالایی راهبردی در جهان است که گذشته از محوریت در امر توسعه، موجب فعال تر شدن ظرفیت های صنعتی و یا ایجاد ظرفیت ها و صنایع جدید می شود. در سال ۲۰۱۵ ایران به لحاظ میزان ذخایر اثبات شده نفت پس از کشورهای ونزوئلا، عربستان و کانادا در مقام چهارم و به لحاظ ذخایر اثبات شده گاز طبیعی در مقام اول جهان قرار گرفته است.

حفاری به عنوان یکی از فرآیندهای اصلی اکتشاف، ارزیابی و توسعه مخازن نفت و گاز از جایگاهی استراتژیک در صنعت نفت برخوردار است. ایران درحال حاضر ۱۱۸ دکل خشکی در اختیار دارد که مالکیت ۱۱۶ عدد آن متعلق به شرکتهای ایرانی است.

۱۱۰ دستگاه دکل حفاری خشکی فعال بوده و ۸ دستگاه درحال تجهیز، تعمیر یا انتقال هستند. همچنین در بخش دریا نیز مجموع دکلهای در اختیار ۳۷ دستگاه است که ۲۵ دستگاه آن فعال بوده و ۱۲ دستگاه غیرفعال است.

در میان دکلهای دریایی نیز ۲۳ دستگاه متعلق به شرکتهای داخلی است.

16-11-9-8952untitled

آژانس بین المللی انرژی، رشد ۳۵ درصدی تقاضای انرژی تا سال ۲۰۳۵( با متوسط رشد ۱.۲  درصد در سال) را پیش بینی کرده است که بخش اعظم آن نیز به وسیله نفت و گاز تأمین خواهد شد.

ایران با مجموع ذخایر ۱۵۷.۸ میلیارد بشکه نفت خام در سال ۲۰۱۵( معادل ۹.۳ درصد ذخایر نفت جهان) پس از ۴ کشور ونزوئلا، عربستان سعودی و کانادا در رتبه چهارم دنیا قرار گرفته است. همچنین از نظر ذخایر اثبات شده گاز طبیعی در سال ۲۰۱۵ در مقام اول جهان قرار گرفته است.

16-11-9-811152

درج دیدگاه