صفحه اصلی تعاون اخبار مدیر بخش آمار سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد: سازمان های...

مدیر بخش آمار سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد: سازمان های جهانی برای توسعه آمارگیری تعاونی ها متعهد شدند

  تعاون آنلاین – فعالیت های آماری سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) از تدوین و بسط روش ها و استانداردهایی برای جمع آوری، اعتبار سنجی، پردازش و آنالیز تشکیل شده است. فائو نقش مهمی در تهیه، آنالیز و انتشار آمارهای محصولات کشاورزی و مواد غذایی دارد و برای کشورهای عضو این سازمان اطلاعات […]

 

تعاون آنلاین – فعالیت های آماری سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) از تدوین و بسط روش ها و استانداردهایی برای جمع آوری، اعتبار سنجی، پردازش و آنالیز تشکیل شده است. فائو نقش مهمی در تهیه، آنالیز و انتشار آمارهای محصولات کشاورزی و مواد غذایی دارد و برای کشورهای عضو این سازمان اطلاعات و ارقام مفید و تاثیر گذاری را تولید می کند. این سازمان متولی انجام ۲۰ شاخص در اهداف برنامه توسعه پایدار سازمان ملل است و در ۵ شاخص نیز به عنوان دیده بان انتخاب شده است. با توجه به این حجم از ظرفیت و مسئولیت، فائو روش هایی را برای نظارت بر اهداف توسعه پایدار، حمایت از کشورهای عضو سازمان و ارائه گزارش های مربوطه تدوین کرده است.

در ادامه مصاحبه با «پیترو جناری» مدیر بخش آمار سازمان خواروبار وکشاورزی ملل متحد، که در گزارش سالانه اتحادیه جهانی تعاونی ها منتشر شده است را می خوانید.

اهمیت آمار تعاونی های کشاورزی برای بخش کشاورزی چیست؟ آیا تعاونی ها می توانند به فائو در رسیدن به اهداف توسعه پایدار کمک کند؟

تعاونی های کشاورزی یک نوع منحصر به فرد در بخش کشاورزی هستند. تعاونی ها بنگاه هایی خاص هستند که اهداف اقتصادی و اجتماعی را در کنار هم دنبال می کنند و به همین دلیل می توانند در تحقق اهدافی مانند کاهش فقر، افزایش امنیت غذایی و استفاده پایدار از منابع طبیعی به سازمان ملل کمک کنند.

مشکل اصلی امروز این است که اطلاعات و آمار درباره نقش تعاونی ها در رسیدن به اهداف توسعه پایدار کافی نیست. آمار تعاونی ها خصوصا در بخش کشاورزی کمیاب و اکثرا غیر دقیق هستند. در دست داشتن آمارهای دقیق و قابل مقایسه برای درک بهتر وضعیت و شرایط بخش کشاورزی ضروری است. اطلاعات تعاونی های کشاورزی معمولا به تنهایی و بدون ارتباط با دیگر بخش های کشاورزی گرفته می شوند، این در حالی است که اطلاعات دقیق از تعاونی های کشاورزی فقط در چارچوب نظر سنجی های ملی به دست می آید. این نوع نظر سنجی می تواند باعث شود تا فواید بنگاه های تعاونی در مقایسه با دیگر بنگاه های اقتصادی روشن شود و نقش تعاونی ها در رسیدن به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل مشخص شود.

چه اقداماتی برای به دست آوردن آمارهای تطبیقی در کشورهای مختلف لازم است؟

یکی از پیش نیازهای تهیه آمارهای یکدست و تطبیقی و قابل اعتماد این است که به یک تعریف واحد و جهانی از تعاونی های کشاورزی برسیم زیرا همانطور که می دانید تعاونی در کشورهای مختلف معانی و ویژگی های متفاوتی دارد. باید با حضور نهادهای بین المللی مربوطه و نمایندگان کشورها استاندارد جهانی برای تعاونی های کشاورزی تعریف شود. کنفرانس کارشناسان آمار کار در سازمان بین المللی کار (ILO) می تواند اتفاق مناسبی برای بحث و تصمیم گیری بر سر این موضوع باشد.

یکی دیگر از اقدامات مهم دخیل کردن آمار و ارقام تعاونی ها در آمارهای کلی از بخش کشاورزی در هر کشور است. به همین منظور فائو با راه اندازی سیستم یکپارچه اطلاعات کشاورزی (AGRIS) در تلاش است تا اطلاعات کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که از نظر آماری ضعیف هستند را به روز و قابل اعتماد کند. آگریس یک روند ده ساله دارد و با آمارگیری های سالانه، سه ساله و پنج ساله سرشماری های محصولات و مواد غذایی این سازمان منطبق است. اطلاعات تعاونی ها که از طریق آگریس جمع آوری می شوند باعث می شود  بتوانیم تعاونی ها و دیگر انواع کشاورزی را مقایسه کنیم و از این طریق نقش آنها را در افزایش تولید و نوآوری در کشت محصول و بالا بردن کیفیت زندگی کشاورزان بررسی کنیم.

چه نهادهایی در این راه به شما کمک می کنند؟

فائو از طریق کمیته پیشرفت و ترویج تعاونی ها با اتحادیه جهانی تعاونی ها (ICA)، سازمان جهانی کار (ILO)، دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (UNDESA) و انجمن جهانی کشاورزان و همکاری می کند. این کمیته عواملی را که در ارتقا سطح کیفی آمارهای تعاونی ها موثر هستند معرفی کرده است. این عوامل تشکیل شده اند از یک تعریف استاندارد و روش هایی برای پردازش آمارهای تعاونی ها. ما امیدواریم این اقدامات برای حضور در کنفرانس کارشناسان آمار کار (ICLS) که در اکتبر سال ۲۰۱۸ ( مهر ماه ۱۳۹۷) برگزار می شود موثر بوده و منجر  جلب توجه جهانی نسبت به آمارهای تعاونیشود.

 

درج دیدگاه