صفحه اصلی تعاون اخبار رئیس سازمان بورس : محدودیتی برای ورود تعاون به بورس نداریم

رئیس سازمان بورس : محدودیتی برای ورود تعاون به بورس نداریم

تعاون آنلاین – شاپور محمدی درباره آخرین وضعیت بورس تعاونی ها گفت:ما هیچ مشکلی برای پذیرش شرکت های تعاونی نداریم. در فرابورس تابلویی در حال انجام امورات تعاونی ها است، ما مشکلی نداریم؛ وزارت تعاون باید پیگیری هایی را انجام دهد. وی با بیان اینکه امروزه تعاونی‌های زیادی در حوزه های مختلف عهده‌دار مسائل اقتصادی هستند […]

تعاون آنلاین – شاپور محمدی درباره آخرین وضعیت بورس تعاونی ها گفت:ما هیچ مشکلی برای پذیرش شرکت های تعاونی نداریم. در فرابورس تابلویی در حال انجام امورات تعاونی ها است، ما مشکلی نداریم؛ وزارت تعاون باید پیگیری هایی را انجام دهد.

وی با بیان اینکه امروزه تعاونی‌های زیادی در حوزه های مختلف عهده‌دار مسائل اقتصادی هستند گفت: در گذشته محدودیت‌هایی به لحاظ شکلی وجود داشت که امکان ورود تعاونی‌ها را به بورس محدود می‌کرد.اما در آیین نامه و اساسنامه جدید به شرکت‌های حقوقی در تعاونی اجازه سهامداری در بورس داده شده است و همین موضوع تا حدودی  در این زمینه امکان مالکیت داشته باشند. بر همین اساس شرکت‌های تعاونی با تطبیق این اساسنامه جدید امکان ورود به بازار سهام و تأمین مالی همانند سایر شرکت‌های سهامی عام را خواهند داشت.

به گزارش تسنیم، رئیس سازمان بورس ادامه داد: یکی از ویژگی‌های مهم در بورس نقدشوندگی است که در این اساسنامه امکان نقدشوندگی برای تعاونی های سهام عام فراهم می‌شود.در حال حاضر ۱۴ تعاونی سهامی عام داریم که امکان ورود به فرابورس برای آنها در راستای توافقات قبلی با اتاق تعاون فراهم شده است.محدودیتی از جانب بازار سرمایه برای ورود بخش تعاون به بورس وجود ندارد.

درج دیدگاه