صفحه اصلی تعاون اخبار تعاونی های کوچک و متوسط موتور محرک اقتصاد هستند : معیارهای پیشرفت...

تعاونی های کوچک و متوسط موتور محرک اقتصاد هستند : معیارهای پیشرفت بنگاه های کوچک و متوسط

تعاون آنلاین – اکثر تعاونی ها در بخش صنعت، خدمات و انرژی بنگاه های کوچک و متوسط هستند و همکاری و ارتباط متقابل با یکدیگر برای موفقیت آنها حیاتی است. بر اساس آمارهای CICOPA (سازمان بین المللی تعاونی های صنعتی و خدماتی)، ۹۵ درصد از تعاونی های عضو این سازمان بنگاه های کوچک و متوسط […]

تعاون آنلاین – اکثر تعاونی ها در بخش صنعت، خدمات و انرژی بنگاه های کوچک و متوسط هستند و همکاری و ارتباط متقابل با یکدیگر برای موفقیت آنها حیاتی است. بر اساس آمارهای CICOPA (سازمان بین المللی تعاونی های صنعتی و خدماتی)، ۹۵ درصد از تعاونی های عضو این سازمان بنگاه های کوچک و متوسط هستند.

در یکی از جلسات فرعی که ماه گذشته در حاشیه نشست بین المللی تعاونی ها در کبک کانادا برگزار شد، سخنرانان به این موضوع پرداختند که بنگاه های کوچک و متوسط چگونه می توانند به موفقیت های بزرگ دست یابند. در این جلسه راه های همکاری های متقابل تعاونی های کوچک و متوسط، تقویت رقابت سالم و پایداری اقتصادی با هدف تغییر جامعه بررسی شد. علاوه بر این، از تطبیق با بحران و نوآوری به عنوان مشخصه های مختص تعاونی ها نام برده شد.

سخنرانان این جلسه چند معیار اساسی را برای استفاده تعاونی ها همکای با تعاونی های هم ردیف خود معرفی کردند که عبارتند از استفاده از مشاور در زمینه های مختلف فنی و بازاریابی، برگزاری کلاس های آموزشی مستمر برای اعضا، سرمایه گذاری مشترک با دیگر تعاونی های هم سطح، ایجاد شبکه های تجاری مشترک (کنسرسیوم) و همینطور گروه های افقی.

مانوئل ماریسکال، رییس “سیسوپا” (سازمان بین المللی تعاونی های صنعتی و خدمات) می گوید: «این معیارها باعث پیشرفت تعاونی ها می شوند چرا که ” از درون سرچشمه می گیرند” و به صورت اختصاصی برای پیشرفت و نیاز رقابت سالم تعاونی ها طراحی شده اند. در کشورهایی که با کمبود قوانین حمایتی برای تعاونی مواجه هستند، تعاونی ها یک موتور محرک برای پیشرفت هستند. اما زمانی که دولتها به صورت عملی از تعاونی ها حمایت کنند این موتور محرک با قدرت چند برابر کار خواهد کرد.»

نمونه های موفق جهانی

بر طبق آخرین آمار سازمان سیسوپا، تعداد ۷۰۶ گروه تعاونی در جهان وجود دارند که از قابلیت های تعاونی برای جبران کمبودهای بنگاه های کوچک و متوسط استفاده می کنند.

یکی از بهترین مثال ها برای اطلاع از قدرت و اثر گذاری تعاونی ها، گروه تعاونی “انرکوپ” است که ۱۰۰ درصد انرژی پاک و قابل تجدید فرانسه را در اختیار دارد. این تعاونی جایگزین دموکراتیک و غیر متمرکز بنگاه های مالی است. انرکوپ به همراه ده تعاونی دیگر یک گروه تشکیل داده است که برای اکثر مناطق فرانسه برق تولید می کنند. ضمن اینکه ۱۱۰ تعاونی کوچک با ۳۵ هزار مصرف کننده حمایت می کند.

تعاونی موندراگون در ایالت باسک اسپانیا نیز به ۱۱۰ تعاونی کوچک و متوسط کمک کرده است که این کمک ها از قبیل مدیریت قشر بیکار، سرمایه گذاری اقتصادی و اجتماعی، تحقیق و آموزش است. آرانتزا لاسکوریان رییس تعاونی موندراگون می گوید: «جایی که تعاونی ها قدرتمند وجود داشته باشند ثروت عادلانه تر تقسیم می شود.»

درج دیدگاه