صفحه اصلی تعاون اخبار خصوصی سازی خبر داد:۱۱۰۰ میلیارد تومان  سهم و دارایی دولتی در نوبت...

خصوصی سازی خبر داد:۱۱۰۰ میلیارد تومان  سهم و دارایی دولتی در نوبت فروش آذرماه

  تعاون آنلاین- در آذرماه امسال بیش از ۱۱ هزار میلیارد ریال سهم و ملک دولتی توسط سازمان خصوصی سازی آماده فروش می شود. ۱۱ هزار و ۶۲۱ میلیارد و ۶۸ میلیون ریال سهم و ملک دولتی در آذرماه امسال توسط سازمان خصوصی سازی روانه میز فروش می شود. بر این اساس، ۱۰ هزار سهم […]

 

تعاون آنلاین- در آذرماه امسال بیش از ۱۱ هزار میلیارد ریال سهم و ملک دولتی توسط سازمان خصوصی سازی آماده فروش می شود.

۱۱ هزار و ۶۲۱ میلیارد و ۶۸ میلیون ریال سهم و ملک دولتی در آذرماه امسال توسط سازمان خصوصی سازی روانه میز فروش می شود.

بر این اساس، ۱۰ هزار سهم پتروشیمی دماوند معادل ۸۰ درصد سهام این شرکت به قیمت پایه هر سهم ۹۱۹ میلیون ریال و ارزش کل پایه ۹ هزار و ۱۹۵ میلیارد و ۴۹۶ میلیون ریال و نیز تعداد ۸ میلیون سهم شرکت پتروشیمی ابن سینای همدان معادل ۲۰ درصد سهام این شرکت به قیمت پایه هر سهم ۱۷هزار و ۱۹۳ریال و ارزش کل پایه ۱۳۷ میلیارد و ۵۴۴ میلیون ریال در روز یکم آذرماه امسال در فرابورس ایران عرضه می شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین همچنین تعداد ۸۰ میلیون و ۹۲۷ هزار سهم شرکت پالایش نفت کرمانشاه معادل ۶۰ درصد سهام این شرکت به قیمت پایه هر سهم ۲۲هزار و ۱۸۳ریال و ارزش کل پایه یک هزار و ۷۹۵ میلیارد و ۲۰۷ میلیون ریال؛ تعداد ۱۱۱ هزار و ۷۲۰ سهم شرکت پیمانکاری کارهای زیربنایی آب – پیماب معادل ۴۶.۵ درصد سهام این شرکت به قیمت پایه هر سهم ۳ میلیون و ۴۸۷ هزار و ۵۰۰ ریال و ارزش کل پایه ۳۸۹ میلیارد و ۶۲۳ میلیون ریال؛ ۳۶.۱۸ درصد سهام شرکت مقره سازی ایران شامل ۸۳ میلیون و ۲۱۶ هزار سهم به قیمت پایه هر سهم ۹۶۱ ریال و ارزش کل پایه ۷۹ میلیارد و ۹۷۱ میلیون ریال؛ بلوک ۱۶.۱۵ درصدی سهام شرکت عمران و مسکن سازان استان گلستان شامل ۱۶۱ هزار و ۵۰۰ سهم به قیمت پایه هر سهم ۱۱۷ هزار و ۳۰۶ ریال و ارزش کل پایه ۱۸ میلیارد و ۹۴۴ میلیون ریال و نیز املاک شرکت نخکار در مجموع به ارزش کل پایه ۴ میلیارد و ۲۸۱ میلیون ریال در روز دوم آذرماه امسال روی میز مزایده می رود.

درج دیدگاه