صفحه اصلی تعاون اخبار ثبت ۲۰۷ تعاونی جدید در آذرماه : ایجاد ۱۷فرصت شغلی به ازای...

ثبت ۲۰۷ تعاونی جدید در آذرماه : ایجاد ۱۷فرصت شغلی به ازای هر تعاونی

تعاون آنلاین -تعداد ۲۰۷ تعاونی در آذرماه ثبت شد که متوسط تعداد اعضای این تعاونی ها ۴۰ نفر و فرصت شغلی مربوط به هر تعاونی‌ ۱۷ نفر است.

بر اساس گزارشات اخذ شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، در آذر ماه سال ۱۳۹۵، تعداد ۲۰۷۷ تعاونی و یک اتحادیه به منظور انجام فعالیت‌های مختلف اقتصادی در کل کشور تشکیل و به ثبت رسیده‌اند.

تعداد کل اعضاء تعاونی‌ها ۸۲۰۹ نفر و تعداد فرصت شغلی ۳۴۸۹ نفر و سرمایه اولیه حدود ۴۲ میلیارد ریال است؛ متوسط تعداد اعضاء ۴۰ نفر و فرصت شغلی مربوط به این تعاونی‌ها ۱۷ نفر است.

بررسی توزیع جغرافیایی این تعاونی‌ها حاکی از آن است، بیشترین تعداد تعاونی ثبت شده به استان های فارس و خراسان رضوی با تعداد ۲۴ و ۱۷ تعاونی تعلق دارد.

به گزارش مهر، همچنین، بیشترین تعداد تعاونیهای ثبت شده به ترتیب در فعالیت های کشاورزی و صنعت با ۵۶ و ۳۷ واحد است. تعاونی‌های فعالیت‌های بهداشت و مددکاری اجتماعی با ۲۰۸۶ نفر دارای بیشترین اعضا هستند.

بیشترین فرصت شغلی مربوط به تعاونی‌های مستغلات اجاره و فعالیت‌های کسب و کار و کشاورزی با ۱۳۰۱ و ۷۱۶ نفر است.

درج دیدگاه