صفحه اصلی تعاون استان ها راه اندازی تعاونی هنرستانی در آینده ای نزدیک

راه اندازی تعاونی هنرستانی در آینده ای نزدیک

تعاون آنلاین – مدیرکل دفتر آموزش کاردانش وزارت آموزش و پرورش گفت: درصدد راه اندازی تعاونی هنرستانی برای سال تحصیلی آینده هستیم.

مصطفی آذرکیش مدیرکل دفتر آموزش کاردانش وزارت آموزش و پرورش درباره وضعیت تعاونی هنرستانی گفت: درسند تحول بنیادین به تقویت روحیه مشارکت جویی و مشارکت پذیری اشاره شده و حتی کلمه تعاونی مطرح است.
وی با بیان اینکه در راهکار این سند، جلب مشارکت و ارکان سهیم و موثر بخش عمومی و غیردولتی مورد توجه بوده، ادامه داد: ساز و کارهای تشویقی و انگیزشی لازم اعم از مادی و معنوی برای بسط نیکوکاری و تعاون به کار گرفته می شود.
مدیرکل دفتر آموزش کاردانش وزارت آموزش و پرورش با اعلام اینکه دفتر کاردانش در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و چشم انداز برنامه ششم توسعه فعالیت می کند، گفت: پیش نویس اولیه تعاونی هنرستانی در مراحل نهایی بوده و در تلاش هستیم با طی کردن سایر مراحل اداری و ضوابط، این نوع هنرستان ها برای سال تحصیلی جدید راه اندازی شوند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی بیان کرد: این نوع هنرستان ها با هدف بهبود کیفیت آموزشی و ارتقای بهره وری راه اندازی می شوند که در واقع تقویت آثار تربیتی و مهارتی را در دستور کار دارند.
آذرکیش با تاکید بر اینکه اهداف هنرستان ها توسعه آموزش های مشارکتی بوده و ماهیت تولیدمحور و خدمات محور دارد، گفت: آموزش همراه با تولید از برنامه های مکملی بوده که در راستای افزابش کیفیت فعالیت می کند.
وی یادآور شد: طرح آموزش همراه با تولید پیش از این در برنامه آموزشی هنرستان های کشاورزی قرار داشته و امسال بخشنامه تکمیلی برای سایر رشته ها نیز به هنرستانهای سراسر کشور ابلاغ شده است.

درج دیدگاه