صفحه اصلی تیتر دو تعاون حجم مصوب سرمایه‌گذاری خارجی در دوره پسابرجام ۱۱ میلیارد و ۸۰۲ میلیون...

آمار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب کشور در یک سال گذشته اعلام شد:

حجم مصوب سرمایه‌گذاری خارجی در دوره پسابرجام ۱۱ میلیارد و ۸۰۲ میلیون دلار

تعاون آنلاین – دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت با اشاره به اینکه در یک سال گذشته حجم مصوب سرمایه‌گذاری خارجی در دوره پسابرجام ۱۱ میلیارد و ۸۰۲ میلیون دلار است اعلام کرد: افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در بنگاه های موجود سرمایه‌پذیر ۴۹۶ میلیون دلار است.

دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت امروز-چهارشنبه- آمار تفکیکی سرمایه گذاری خارجی مصوب کشور در یک سال گذشته را اعلام کرد.
بر اساس این گزارش،در دوره زمانی (۱/۱۰/۱۳۹۴ لغایت ۱/۱۰/۱۳۹۵) هیات سرمایه گذاری خارجی ۱۲ مرتبه تشکیل جلسه داد که در مجموع ۱۵۷ گزارش در خصوص پروژه های سرمایه گذاری خارجی مطرح شد که در نهایت به صدور ۱۱۳ مجوز سرمایه گذاری خارجی (طرح جدید) و ۴۴ مجوز افزایش سرمایه گذاری یا تغییرات در بنگاه های موجود سرمایه‌پذیر با امضای وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی منتهی شد.
براساس جداول منتشر شده در این گزارش، ارزش سرمایه‌گذاری های خارجی در طرح های جدید بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۳۳۳ میلیون دلار و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در بنگاههای موجود سرمایه‌پذیر ۴۹۶ میلیون دلار است.
در این گزارش آمده است: در مجموع حجم مصوب سرمایه‌گذاری خارجی در دوره پسابرجام ۱۱ میلیارد و ۸۰۲ میلیون دلار می باشد. فرآیند ورود سرمایه خارجی در طرح های مصوب بتدریج در حال انجام است.

سرمایه گذاری خارجی مصوب به تفکیک بخش اقتصادی
طرح های سرمایه گذاری خارجی که به تصویب رسیده است عمدتا در بخش‌های صنعت، نیرو (نیروگاه های تجدیدپذیر)، خدمات (به ویژه گردشگری)، ساختمان و حمل و نقل بوده اند که جزییات آن به شرح جدول شماره (۱) منتشر شده است.
سرمایه گذاری خارجی مصوب به تفکیک استان
همچنین توزیع استانی طرح های سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در دوره مورد نظر نشان می دهد که این ۱۱۳ طرح در ۲۷ استان کشور به شکل مناسبی توزیع شده است. توزیع استانی طرح های فوق بشرح جدول شماره (۲) می‌باشد.
سرمایه گذاری خارجی مصوب به تفکیک کشور
به گزارش ایرنا، کشورهای عمده سرمایه فرست در دوران پسابرجام عمدتا کشورهای اروپایی از جمله اسپانیا و آلمان بوده اند که مشروح آن در جدول شماره (۳) ارائه شده است.
جزییات جداول ۱ تا۳ این گزارش در پایگاه اطلاع رسانی دولت به نشانی www.dolat.ir منتشر شده و قابل مشاهده است.

درج دیدگاه