صفحه اصلی تعاون استان ها در راستای تعاونی کردن تولید گام برداریم

مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان:

در راستای تعاونی کردن تولید گام برداریم

تعاون آنلاین – مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان گفت: باید در راستای تعاونی کردن تولید گام برداریم

رضا عباسی در آیین تودیع و معارفه رییس تعاون روستایی شهرستان نهاوند گفت: با وجود بحران های موجود در بخش کشاورزی مانند بحران آب، تشکل های بخش کشاورزی باید اثربخشی خود را افزایش دهند.
وی با اشاره به تاریخچه تشکیل تعاونی های کشاورزی افزود: شرکت های تعاونی روستایی ، کشاورزی و تولید از اساسنامه جامع و قوی برخوردار هستند که زمینه ورود آنها را در بسیاری از موارد فراهم می آورد.
عباسی ادامه داد: با توجه به اساسنامه تعاونی ها نیاز به تشکیل تعاونی های جدید احساس نمی شود، بلکه روزآمد کردن تعاونی ها باید مد نظر قرار گیرد.
وی فاصله گرفتن از نیاز اعضاء را یک چالش مهم پیش روی تعاونی های کشاورزی عنوان کرد و گفت: اگر تعاونی ها به نیاز های اعضاء خود بی توجه باشند محوریت تشکل از دست می رود و تعاونی نمی تواند در توسعه بخش کشاورزی نقش آفرین باشد.
به گزارش ایانا، عباسی خاطرنشان کرد: تعاونی ها باید در کنار یکدیگر فعالیت کرده و هم افزایی داشته باشند تا در نهایت اثربخشی آنها افزایش یابد.
در این آیین، نعمت اله دارابی بعنوان سرپرست اداره تعاون روستایی شهرستان نهاوند منصوب شده و از زحمات منوچهر ترکمان قدردانی شد.

درج دیدگاه