صفحه اصلی تعاون اخبار اولین آزمایشگاه تخصصی محصولات نفتی و پتروشیمی بخش غیردولتی درقالب تعاونی افتتاح...

اولین آزمایشگاه تخصصی محصولات نفتی و پتروشیمی بخش غیردولتی درقالب تعاونی افتتاح شد

تعاون آنلاین – اولین آزمایشگاه تخصصی محصولات نفتی و پتروشیمی بخش غیردولتی با حضور سید حمید کلانتری معاون امور تعاون و البرزمحمدی مدیرکل دفتر تعاونیهای تولیدی معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درقالب تعاونی افتتاح شد .

کلانتری ضمن اشاره به رقابت سالم در قالب تعاونی گفت: با توجه به نقاط عطف هرسازمان که درروند کاری خود به آن می رسند و اراده شما برای غیرخام فروشی محصولات نفتی معاونت امور تعاون آمادگی دارد تا برای رسیدن به آن نقطه ی عطف به این تعاونی کمک کند.

وی در ادامه افزود که شرکت تعاونی تولیدکنندگان پارافین ایران می تواند از مزیت های تولیدی تعاونی  که یکی از آنها شناخت رقبا است استفاده کند و این تعاونی را به سمت ۱۰۰درصد کارایی ببرد، باعث توسعه خدمات رسانی آن شود و همچنین به صورت انبوه برای صادرات مذاکره کند .

وی در ادامه گفت : وقتی واحدها کوچک باشند مقیاس پائین است اما وقتی کنارهم قرارگرفتند مقیاس کاری بالا رفته و افزایش می یابد و بالطبع قدرت چانه زنی و میزان خریدتان نیز بالا می رود. این حرکت در مورد کیفیت، دانش و استفاده از تکنولوژی حضوردرنمایشگاههای بین المللی و بازارهای جهانی می تواند صورت گیرد.

وی تاکید کرد: سرمایه گذاری دربخش پایین دستی مواد نفتی وپتروشیمی ازمزیت های کشور بوده وتوسعه زنجیره های تولید و فراوری دراین بخش سبب افزایش ارزش افزوده واشتغال دراقتصاد کشور می شود .

آزمایشگاه

درج دیدگاه