صفحه اصلی منهای تعاون خبر روز صدای کارگران باید شنیده شود

محجوب با اشاره به اصلاح قانون کار :

صدای کارگران باید شنیده شود

تعاون آنلاین – نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به لایحه اصلاح قانون کار که هم اکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس است، گفت: صدای کارگران باید شنیده شود، زیرا هیچ قانونی بدون پشتوانه مردمی به جایی نمی رسد.

« علیرضا محجوب» شامگاه دوشنبه در نشست اصلاح قانون کار که در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد، افزود: کارگران امروز به واسطه قراردادهای موقت در معرض ناامنی شغلی قرار دارند.
وی با اشاره به تبصره ۲ ماده هفت قانون کار گفت: در قراردادهای کار در صورتی که مدت ذکر نشود، قرارداد دائمی محسوب می شود، بنابراین اگر مدت در قرارداد گنجانده شود دیگر قرار داد دائمی تلقی نخواهد شد.
در ماده هفت قانون کار آمده است: قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی ، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.
همچنین در تبصره ۲ این ماده قانونی آمده است:« در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود ، قرارداد دائمی تلقی می شود.»
وی قانون کار را قانون حمایتی دانست و گفت: قانون کار حاصل حدود ۲۰۰ سال مبارزه کارگران در جهان است و به عبارتی قانون حمایتی است.
محجوب با بیان اینکه امروزه فقر در میان خانواده های کارگری نسبت به گذشته بیشتر شده است، یادآور شد: حق اعتراض باید در قانون کار لحاظ شود تا کارگران بتوانند از طریق تشکل های کارگری اعتراض های صنفی خود را مطرح کنند.
به گزارش ایرنا، دبیر کل خانه کارگر معتقد است، کارگر حق دارد اعتراض خود را با صدای بلند اعلام کند و این در حالی است که فشار روی نیروی کار در محیط های کارگری افزایش یافته است.
رییس فراکسیون تشکل کارگری در مجلس شورای اسلامی اظهار امیدواری کرد،هر کارگر آنگونه که شایسته است بتواند خواست خود را مطرح کند.انضباط با حفظ آزادی بیان، خواست همه کارگران است و این مهم فقط در سایه تشکل های قوی رخ می دهد. باید به سمتی گام برداریم که تشکلات به سمت دلخواه خود بروند و فعالیت کنند.
محجوب گفت: الحاق شدن یا نشدن به برخی از مقاوله نامه ها،باعث نمی شود که تکلیفی از ما در خصوص ایجاد تشکل ها برداشته شود. امروز هم معتقدم الحاق به برخی از مقاوله نامه ها در خصوص تشکل های کارگری برای شکل گیری حق اعتراض کارگران است.
وی گفت: من به عنوان نماینده کارگران در مجلس تمام تلاش خود را انجام داده ام و باز هم تلاش می کنم که ضعف ها کمتر و نقاط قوت تقویت شود.
محجوب گفت: بارها اعلام کرده ام برای اینکه دستمزد کارگران بتواند تاحدودی معیشت خانوار را تامین کند علاوه بر نرخ تورم باید ۱۰درصد هم بیش از آن به حداقل دستمزد کارگران اضافه شود.
در این نشست که حدود سه ساعت به طول انجامید،برخی از کارگران حاضر در نشست و همچنین دانشجویان رشته اقتصاد انتقادات خود را به محجوب اعلام کردند.
همچنین محمد مالجو مدرس اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی دیدگاه خود را در خصوص اصلاح قانون کار بیان داشت.

درج دیدگاه