صفحه اصلی منهای تعاون خبر روز توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار در قالب طرح تکاپو

معاون کار آفرینی و اشتغال وزارت تعاون :

توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار در قالب طرح تکاپو

معاون کار آفرینی و اشتغال وزارت تعاون با اشاره به اجرای طرح تکاپو در کرمانشاه گفت : این طرح در جهت ورود به رسته شغلی ictو همچنین بررسی روند اجرای طرح گردشگری سلامت است . دکتر منصوری افزود : طرح تکاپو از سال ۹۳ در کرمانشاه با مطالعات کارشناسان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی شروع […]

معاون کار آفرینی و اشتغال وزارت تعاون با اشاره به اجرای طرح تکاپو در کرمانشاه گفت : این طرح در جهت ورود به رسته شغلی ictو همچنین بررسی روند اجرای طرح گردشگری سلامت است .

دکتر منصوری افزود : طرح تکاپو از سال ۹۳ در کرمانشاه با مطالعات کارشناسان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی شروع شد و پس از بررسی مطالعات اولیه و تعیین گارگزاری استان رسته های شغلی برتر در استان مورد شناسایی قرار گرفت و با توجه و ظرفیتهای استان رسته گردشگری سلامت به عنوان رسته برتر انتخاب و کار اجرایی آن از ابتدای سال ۹۵ آغاز شده است.

به گزارش خبر گزاری صدا و سیما، وی گفت : طرح تکاپو در استان کرمانشاه طی تفاهم سه جانبه بین وزارت کار،استانداری کرمانشاه و سازمان یونیدو (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) منعقد شده است .

درج دیدگاه