صفحه اصلی تعاون تعاونی های انگلستان اظهارنامه ضد بهره کشی از کارگران تنظیم می کنند

تجارت منصفانه راه کاهش سوء استفاده از کارگران

تعاونی های انگلستان اظهارنامه ضد بهره کشی از کارگران تنظیم می کنند

تعاون آنلاین – کنفرانس “دوهفته تعاون” از ۹ اسفند سال جاری به مدت دو هفته در کشور انگلستان برگزار می شود. یکی از مهم ترین موضوعات مورد بحث در این کنفرانس روش های کاهش بهره کشی از کارگران و مبارزه با نابرابری اقتصادی است.

بر طبق تعریف سازمان جهانی کار، به انجام کار غیر داوطلبانه و اجباری و به زور هرگونه خطر و تهدید، بهره کشی از کارگران گفته می شود. کارگر در این حالت بر اثر تهدید و ارعاب، ضبط مدارک هویت، سوء استفاده از قوانین مهاجرت و یا بدهی ساختگی تن به کار اجباری می دهد. هر روز ۲۱ میلیون کارگر در جهان مورد سوء استفاده از طریق کار اجباری قرار می گیرند که این تعداد بیشتر از جمعیت دو کشور یونان و بلژیک است.

تجارت منصفانه مشکل را حل می کند

تجارت منصفانه یک انجمن سازمان‌یافته و با رویکردی بازار محور است که هدف  آن، کمک به تولیدکنندگان جهان سوم است تا شرایط داد وستد بهتر و عادلانه‌تری را برای آنها فراهم کرده و موجب گسترش پایداری شود.وقتی برچسب تجارت منصفانه بر روی کالایی می‌خورد، این برای خریدار بدان معناست که تولیدکنندگان محصول مورد نظر تحت استثمار قرار نگرفته‌اند.

با اجرای تجارت منصفانه دستمزد بیش از یک میلیون کارگر در انگلستان افزایش پیدا کرده است. علاوه بر این بر اساس پژوهش دانشگاه “گوتینگن” در اوگاندا این انجمن باعث شده تا احتمال فقیر شدن افراد به میزان ۵۰ درصد کاهش پیدا کند. اما سوء استفاده می تواند در همه جا اتفاق بیفتد و احتمال آن در جاهایی که در آنجا شغل های فصلی وجود دارد بیشتر می شود.

اما تعاونی ها می توانند از طریق تجارت منصفانه به کاهش سوء استفاده از کارگران کمک کنند. موضوع سوء استفاده از کارگران جزو بحث های مهم در سمینارها و کنفرانس های تجارت عادلانه در این کنفرانس است. این وظیفه تعاونی ها است که بر زنجیره تامین خود نظارت داشته باشند و در این راه ابزارهای زیادی در اختیار دارند. در تعاونی بیش از هر بنگاه دیگری منافع کارگر و کارفرما به هم نزدیک است به همین دلیل سوء استفاده از کارگران کمتر اتفاق می افتد و با نظارت می توان این میزان را کمتر هم کرد.

همچنین تعاونی ها به عنوان یکی از اولین گروه های تجاری که به انجام برنامه توسعه پایدار سازمان ملل متعهد شده اند می توانند در جهت کاهش بهره کشی از کارگران موثر باشند. هدف هشتم از اهداف ۱۷ گانه برنامه توسعه پایدار سازمان ملل فراهم کردن شرایط کاری مناسب برای همه است. تعاونی ها وظیفه دارند که از تمام اعضا حمایت کنند و این شامل کسانی که به طور مستقیم و غیر مستقیم در تعاونی کار می کنند نیز می شود.

اظهارنامه ” ضد بهره کشی از کارگران”

به گزارش تعاون آنلاین و به نقل از سایت uk.coop در انگلستان تعاونی هایی که سالانه بیش از ۳۶ میلیون پوند گردش مالی دارند باید در هر سال تجاری اظهارنامه ضد بهره کشی از کارگران یا برده داری مدرن تنظیم و به مراجع مربوط تحویل دهند. در این اظهارنامه تعاونی ها مکلف هستند علاوه بر مدارک مالی شفاف کارگران خود، اقداماتی را که در زمینه کاهش بهره کشی از کارگران انجام داده اند نیز تهیه کنند. این اظهارنامه باید به امضا هیئت مدیریه برسد و برای تمام اعضا قابل دسترسی باشد.تهیه و تنظیم چنین اظهارنامه ای در ایران نیز می تواند اقدام موثری در جهت کاهش سوء استفاده از کارگران باشد.

درج دیدگاه