صفحه اصلی تعاون خطر بزرگ وابستگی تعاون به دولت‌ها

سهم تعاونی‌ها از کیک اقتصاد چقدر است؟

خطر بزرگ وابستگی تعاون به دولت‌ها

تعاون آنلاین – کارشناس ارشد بازار کار با اشاره به اینکه چرا تعاونی‌ها نتوانسته‌اند به سهم ۲۵ درصدی خود از اقتصاد ملی برسند،‌ وابستگی درازمدت تعاونی‌ها به دولت را خطرناک ارزیابی کرد و گفت: تعاونی‌ها در ایران فکر می‌کنند بدون حمایت دولت توان ادامه کار را نخواهند داشت.

مسلم خانی با بیان اینکه موضوع تعاون از کلیدی‌ترین موضوعاتی است که در دین مبین اسلام بسیار مورد تاکید قرار گرفته است، افزود: در اقتصاد جهان هم تعاون جایگاه بسیار بالایی دارد و اولین بار در انگلستان موضوع سازماندهی در قالب تعاونی‌ها مطرح شد.

کارشناس ارشد کارآفرینی اظهارداشت: همچنین پس از آن در فرانسه نیز چارچوب‌هایی برای کار تعاونی‌ها فراهم شد. در ایران نیز پیشینه تعاونی‌های دارای اساسنامه به سال ۱۳۵۰ و قبل‌تر از آن باز می‌گردد.

خانی تاکید کرد: در دنیا اقتصاد تعاونی در کنار اقتصاد دولتی قرار داده می‌شود که بخش زیادی از مسائل اجتماعی و اقتصادی که بار مالی سنگینی دارد و دولت‌ها نمی‌توانند تصدی گری آن را برعهده بگیرند به جای اینکه برون سپاری شود در قالب شرکت‌های سهامی خاص به تعاونی‌ها واگذار می‌شود.

وی ادامه داد: در تعاونی‌ها الگوهای انسانی حاکم است که تمامی سهامداران آن احساس بودن و مسئولیت دارند. در حال حاضر، اتحادیه بین المللی تعاون داریم که تلاش می‌کند اقتصاد تعاونی را در دنیا راهبری کند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته دنیا نهاد دولتی تعاون مانند وزارت و سازمان تعاون وجود ندارد. در کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه به دلیل اینکه لازم است حمایت‌هایی صورت بگیرد، نهاد دولت را به عنوان خدمتگزار در بخش تعاون قرار می‌دهند.

به گفته خانی، دولت‌ها باید بتوانند صرفا در حوه تقنین و سیاست‌گذاری با تعاونی‌ها رابطه تعریف کنند. هر کسب و کاری برای بقا و ماندگاری نیازمند حمایت است؛ بنابراین این باور که از گذشته درباره تعاونی‌ها شکل گرفته و می‌گوید که تعاونی‌ها بدون حمایت نهاد دولت نمی‌توانند ادامه بدهند، باور صحیحی نیست.

کارشناس ارشد بازار کار اظهارداشت: در کشورهای توسعه یافته امروز، تعاونی‌ها آنچنان ارتباط معناداری با دولت‌ها ندارند ولی برخی بخشودگی‌ها و تسهیلات ارزان قیمت به تعاونی‌ها داده می‌شود.

وی وابستگی و اتصال تعاونی‌ها به نهاد دولت را خطر بزرگی دانست و افزود: این موضوع می‌تواند ضریب انحراف و ورشکستگی تعاونی‌ها را افزایش بدهد. تعاونی‌ها به صورت کلی یک مدل و الگو هستند؛ بنابراین در این قالب یک کسب و کار انجام می‌شود.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: در حال حاضر، بیش از ۱۰۰ هزار تعاونی فعال در کشور داریم که رویکرد هزینه – فایده در آنها وجود دارد و دولت‌ها اگر هم قرار است به تعاونی‌ها کمک کنند صرفا مشوق و حمایت کننده باشند.

به گزارش ایبنا، خانی گفت: اساسا یک کسب و کار تعاونی با این رویکرد فعالیت کند که بتواند برندسازی کند و محصول با کیفیت ارائه شود. یکی از دلایلی که ما نتوانسته‌ایم در حوزه اقتصاد تعاونی نقش آفرینی کنیم این است که از برندسازی غافل شدیم.

کارشناس ارشد کارآفرینی و بازار کار در خصوص دلایل عدم دستیابی تعاونی‌ها به سهم ۲۵ درصدی خود از اقتصاد تصریح کرد: اولا در تعاونی‌ها برندینگ ایجاد نشده و تعاملات چندسویه در بخش تعاون ایجاد نشده؛ بنابراین باید به سمت برندسازی‌های بزرگ حرکت کنیم.

وی افزود: ما اگر ۱۰۰ هزار تعاونی داشته باشیم ولی اینها نتوانند ۱۰ برند بزرگ را به بازار عرضه کنند، نخواهند توانست نقش آفرینی کنند. تعاونی‌ها باید زنجیره ارزش ایجاد کنند و هلدینگ سازی شود.

کارشناس ارشد بازار کار اظهارداشت: در تعاونی‌ها تصمیم گیری‌های اشتباه باعث زیان همه اعضا خواهد شد. پس وقتی از تعاونی صحبت می‌شود قدرت برابری در رای و تصمیم‌گیری و اتخاذ مسئولیت در این روش کسب و کار دنبال می‌شود.

خانی ادامه داد:‌ ما باید بتوانیم در مدارس، دانشگاه‌ها و خانواده‌ها موضوع فرهنگ کار تعاونی و مدل کسب و کارهای تعاونی را ترویج کنیم که افراد رای داشته باشند و احساس مسئولیت کنند.

کارشناس ارشد کارآفرینی تصریح کرد: تعاونی‌های موفق دنیا دارای اعضای شاغل و فعال بوده و مجموعه‌ای از افراد دارای استراتژی‌های واحد حضور دارند. تعاونی‌ها در ایران باید بتوانند با یکدیگر تعامل برقرار کنند.

وی بیان داشت: تعاونی‌ها در ایران وقتی ایجاد می‌شوند در اندیشه پنهان خود فکر وابستگی به دولت داشته و معتقدند اگر دولت از آنها حمایت نکند نابود می‌شوند و این مانع باید برداشته شود. از سویی نیز باید گفت حمایت‌ها از تعاونی‌ها کافی و مناسب نیست و تخصیص‌ها در بودجه‌های سنواتی از سوی دولت‌ها محقق نمی‌شود.

این استاد دانشگاه اظهارداشت: در تعاونی‌ها باید بتوانیم الگوی تامین مالی خُرد و یا صندوق‌های مالی خُرد را ایجاد کنیم و بهترین بستر شکل‌گیری این صندوق‌ها در بخش تعاون است.

درج دیدگاه