صفحه اصلی تعاون اخبار اشتغال ۲۳۱ هزار نفری تعاونی‌های کشاورزی

اشتغال ۲۳۱ هزار نفری تعاونی‌های کشاورزی

تعاون آنلاین – در ۱۰ ماهه امسال ۲۲۷۵۷ تعاونی فعال در بخش کشاورزی با عضویت ۳۱۱۴۱۶ نفر مشغول فعالیت بوده که این میزان تعاونی اشتغالزایی ۲۳۱۶۷۴ نفری را به دنبال داشته است.

در حال حاضر بخش کشاورزی بیشترین سهم را در فعالیت شرکتهای تعاونی به خود اختصاص داده است تا جایی که مطابق آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود ۲۷ درصد تعاونی‌ها در رده کشاورزی و شیلات فعال بوده و این بخش بیشترین سهم را نصیب خود کرده است.

بررسی واحد آمار و برنامه‌ریزی اتاق تعاون ایران نشان می‌دهد که در بین گرایش‌های مختلف کشاورزی، زراعت با ۶۹۸۹ تعاونی و پرورش کرم ابریشم با ۳۶ تعاونی به ترتیب بیشترین و کمترین واحد را در بین کلیه گرایش‌ها دارند.

تعداد ۵۳ اتحادیه زراعت و باغداری نیز با ۴۲۶ تعاونی عضو در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند. تعاونی‌های فرا استانی با گرایش کشاورزی هم دارای ۸ تعاونی با عضویت ۳۵۷ نفر هستند و با ۳۳ نفر اشتغالزایی فعالند.

در بین استانها، مازندران، کرمان، خراسان رضوی به ترتیب با ۱۹۳۷، ۱۵۹۳ و ۱۵۵۴ تعاونی و استانهای قزوین، البرز و قم به ترتیب با ۱۳۱، ۱۳۳ و ۲۱۸ تعاونی بیشترین و کمترین واحد را در بین استانها به لحاظ ثبت تعاونی‌های فعال در بخش کشاورزی به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش ایسنا، پایش شرکتهای تعاونی کشاورزی می‌تواند بیش از پیش نسبت به شناسایی مزیتهای نسبی و منطقه‌ای برای شناسایی فرصتها و سرمایه‌گذاری در گرایش‌های مختلف کشاورزی مثمرثمر باشد.

برابر اعلام واحد آمار و برنامه‌ریزی اتاق تعاون ایران، تقسیم‌بندی سامانه جامع ثبتی بخش کشاورزی از ۱۷ گرایش مختلف تشکیل شده که از جمله آنها می‌توان به زراعت، دامپروری، دامداری، پرورش کرم ابریشم، پرورش و تکثیر ماهی و میگو، صیادی و شیلات، جنگلداری، زنبورداری، پرورش طیور، باغداری و پرورش گل و گیاه اشاره کرد.

درج دیدگاه