صفحه اصلی منهای تعاون خبر روز آمار بانک و مجمع جهانی اقتصاد بیانگر افزایش تولید و اشتغال درایران...

آمار بانک و مجمع جهانی اقتصاد بیانگر افزایش تولید و اشتغال درایران است

تعاون آنلاین – معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: آمار مراکز مختلف از جمله بانک جهانی و مجمع جهانی اقتصاد بیانگر افزایش ظرفیت تولید و اشتغال در ایران است.

علی یزدانی درحاشیه بازدید از شهرک صنعتی بوشهر درجمع خبرنگاران افزود: آنچه دولت در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی و برای ایجاد رونق تولید در کشور تدبیر کرده سودمند واقع شده و همه شاخص ها بنابر گزارش های بانک های جهانی و مرکزی، مجمع جهانی اقتصاد و مرکز آمار ایران حاکی از روند رشد و ارتقای ظرفیت تولید و به دنبال آن اشتغال در کشور است.
وی بیان کرد: انتظار می رود همه مردم بویژه اصحاب رسانه و همه ارکان نظام که سه قوه کشور هستند با هدایت های رهبر معظم انقلاب به گونه ای حرکت کنند که فضای امید و نشاط در جامعه را برای توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی بیش از پیش فراهم کنند.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران تاکید کرد: یکی از راهکارهای خارج از رکود و ایجاد رونق تولید، سرمایه گذاری است که باید این امر مقدس شمرده شود زیرا با توجه به خیل عظیم بیکاران می تواند اشتغال زایی بسیار مناسبی داشته باشد و می تواند مانع افزایش تورم جلوگیری کند.
وی گفت: همچنین سرمایه گذاری می تواند ما را از رکود خارج کند که هم اکنون نشانه های خارج از رکود در کشور نمایان شده است.
یزدانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: صندوق توسعه ملی برای حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط با نگاه به صادرات ۲۵ هزار میلیارد ریال با کارمزد پایین تر از نرخ شورای پول و اعتبار مصوب کرده است که این نرخ در حوزه صنعت ۱۶ درصد و در بخش کشاورزی ۱۴ درصد است.
وی اضافه کرد: بنگاه هایی می توانند از این تسهیلات استفاده کنند که قابلیت صادرات داشته باشند.
یزدانی، در ارتباط با آمار شهرک ها و نواحی صنعتی کشور گفت: شمار این واحدها در کشور بیش از ۹۵۲ شهرک و ناحیه صنعتی است که مقرر شده در سال ۹۶ هیچگونه افزایش قیمتی در مراکز یاد شده در قبال حق انتفاع نداشته باشیم جز در شهرک های تقاضا محور که حداکثر به میزان نرخ تورم است.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران یادآور شد: تمامی اختیارات سازمان صنایع کوچک و شهرهای صنعتی از سال آینده با توجه به ترکیب هیات مدیره به استانها تفویض می شود.
یزدانی گفت: از دیگر موارد در دستور کار صدور ضمانت نامه حمایت از بنگاه هایی برای تامین نقدینگی آنهاست که وثیقه های لازم برای ارائه به سیستم بانکی را ندارند.
به گزارش ایرنا، وی افزود: برای سرمایه در گردش و سرمایه ثابت تا سقف ۳۰ میلیارد ریال با شرایط سهل تر و با ۵۰ درصد نرخ کارمزد بانک ها برای آنها ضمانت صادر می کنیم.

درج دیدگاه