صفحه اصلی تعاون اخبار برنامه ششم توسعه حمایت از بخش تعاون را مدنظر قرار داده است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

برنامه ششم توسعه حمایت از بخش تعاون را مدنظر قرار داده است

تعاون آنلاین – عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: حمایت و پشتیبانی از تعاونی ها به منظور گسترش فعالیت بخش تعاون در اقتصاد کشور، در قانون برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته است.

علی اکبر کریمی ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح رسمی ساختمان اتاق تعاون استان مرکزی در اراک اظهار داشت: مجموعه تعاونی های استان و اتاق تعاون که در واقع مامن و پناهگاهی به منظور اداره امور این نهادها است در سال های اخیر با مشکل فقدان مکان ثابت و مستقل روبرو بودند که امروز با افتتاح رسمی ساختمان اتاق تعاون در اراک، خوشبختانه این مشکل برطرف شد.

وی با اشاره به نقش مهم بخش تعاون در اقتصاد کشور گفت: تعاونی ها نقش بارز و مشخصی در نظام اقتصادی کشورها دارند و در کشور ما نیز قانون اساسی بر اهمیت نقش تعاونی ها صحه گذاشته است و صاحبنظران این حوزه نیز بر این مهم تاکید دارند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در راستای هدف مهم کوچک کردن دولت، بهره گیری از توان بخش خصوصی، واگذاری امور به مردم و فعالیت گسترده مردم در اقتصاد کشور، تعاونی ها بهترین بستر و ظرفیت هستند.

به گزارش مهر، کریمی خاطرنشان ساخت: در استان مرکزی خوشبختانه بخش تعاون فعال است و عملکرد این بخش نسبتا خوب بوده، اما هنوز در این زمینه نیازمند کار بیشتر هستیم و امیدواریم با تقویت امکانات فیزیکی اتاق تعاون استان و همچنین حمایت از تعاونی ها از طریق تصویب قوانین تسهیل کننده و تقویت کننده این نهادها، زمینه گسترش فعالیت بخش تعاون در استان بیش از پیش فراهم شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در قانون برنامه ششم توسعه نیز خوشبختانه موارد و احکام خوبی در راستای تقویت بخش تعاون کشور و حمایت از این بخش پیش بینی شده تا زمینه گسترش حضور و مشارکت مردم در تعاونی ها به عنوان یکی از مولفه های مهم در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم شود.

درج دیدگاه