صفحه اصلی تعاون اخبار ایجاد بسترصادرات محصولات ارگانیک با اصلاح الگوی کشت توسط شرکت های دانش...

ایجاد بسترصادرات محصولات ارگانیک با اصلاح الگوی کشت توسط شرکت های دانش بنیان

نماینده مردم درود و ازنا در مجلس با بیان اینکه تعاونی های روستایی و شرکت های تعاون آنلاین – دانش بنیان با اصلاح الگوی کشت توسعه صادراتی محصولات ارگانیک کشاورزی را رقم بزنند،گفت:بسیاری از کشورهای اروپایی خواستار محصولات کشاورزی از جنس ارگانیک ایرانی هستند.

مجید کیان پور درباره توسعه صادراتی محصولات ارگانیک در کشور، گفت:  توسعه کشت محصولات ارگانیک زمینه توانمندی بخش کشاورزی را به خوبی فراهم می‌آورد؛زیرا  بسیاری از مشتریان خارجی و داخلی در صنعت کشاورزی  به دنبال مصرف محصولات کشاورزی  هستند که بر طبق مولفه های بهداشتی تولید وسپس در چرخه  بازار مصرفی قرارگرفته اند.

نماینده مردم  درود و  ازنا در  مجلس شورای  اسلامی با بیان اینکه ارزش افزوده و  ایجاد بازارهای صادراتی پایدار از  پیامدهای مثبت سرمایه گذاری در  تولید  محصولات ارگانیک کشاورزی  است، تصریح کرد: در جهت توسعه محصولات ارگانیک باید در گام نخست هزینه تولید را کاهش داد و سپس  به کشاورز آگاهی داد تا محصولات  را بر طبق  بازار  فروش  به چرخه  تولید  رهنمون کند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، وی با بیان اینکه در مقوله صادرات، باید به  تمام مراحل سیستم تولید محصولات کشاورزی توجه کرد و نباید صرفا به بازار رسانی محصول توجه شود تصریح کرد: شناخت بازارهای جهانی محصولات ارگانیک و مولفه های حضور در آن، شامل استانداردهای  جهانی، بسته بندی شکیل، ذائقه مشتریان، تفاوت های فصلی تقاضا و نظایر آن از جمله موضوعات مربوط به صادرات محصولات کشاورزی  ارگانیک است.

عضوکمیسیون عمران مجلس ،یادآورشد:بی تردید آموزش کشاورزان و توانمندی فنی آنها برای بهره گیری موثر از ظرفیت های کشاورزی گام اساسی در تولیدات محصولات  ارگانیک  به شمار می آید.

درج دیدگاه