صفحه اصلی تعاون اخبار عضو جدید هیات مدیره بانک توسعه تعاون انتخاب شد

عضو جدید هیات مدیره بانک توسعه تعاون انتخاب شد

تعاون آنلاین – با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عباس نجفی به عنوان عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون انتخاب شد.

طی حکمی از سوی علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عباس نجفی به عنوان عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون انتخاب شد.

درج دیدگاه