صفحه اصلی تعاون اخبار افزایش تعرفه برون سپاری خدمات بخش تعاون در سال ۱۳۹۶

مدیر کل توسعه تعاون وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد

افزایش تعرفه برون سپاری خدمات بخش تعاون در سال ۱۳۹۶

تعاون آنلاین-دوازدهمین نشست هم اندیشی رؤسای اتاق های تعاون و اتحادیه های سراسر کشور با مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز در محل ساختمان این معاونت برگزار شد. عنوان این نشست هم اندیشی «نقش و جایگاه اتاق ها و اتحادیه های تعاون در توسعه بخش تعاون» اعلام شده بود و طبق اعلام برگزار کنندگان نشست، قرار بر تعامل دو سویه وزارتخانه و تعاونگران بوده است. مدیر کل توسعه تعاون وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست، از افزایش تعرفه های برون سپاری خدمات بخش تعاون در سال آتی خبر داد.

پیمان باباخانلو مدیر کل توسعه تعاون وزرات تعاون به عنوان نخستین سخنران، به فعالیت های وزارت تعاون در حمایت از اتاق های تعاون اشاره کرد و گفت:«یکی از اهداف نشست هایی از این دست، هم افزایی و توسعه مشارکت افقی و عمودی اتاق های تعاون و اتحادیه ها است. منظور از مشارکت عمودی، افزایش مشارکت میان تعاونی ها و جامعه و منظور از مشارکت افقی هم افزایش مشارکت در میان خود اتاق ها و اتحادیه ها است.»

باباخانلو ادامه داد:«اتاق ها، اعم از اتاق های بازرگانی، اتاق های اصناف و اتاق های تعاون، دو هدف اصلی را دنبال می کنند که یکی ایجاد انسجام و هماهنگی میان اعضا است و دیگری هم ایجاد و تقویت قدرت چانه زنی در برابر نهادها و دستگاه های دولتی است. در واقع اتاق ها باید بتوانند قدرت چانه زنی شان در مقابل دولت را نه از طریق لابی گری که از طریق هم افزایی قدرت اعضای شان افزایش دهند.»

رتبه بندی تعاونی ها، اقدامی جهت برون سپاری وظایف دولتی

به گزارش تعاون آنلاین، مدیر کل توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد:«یکی از مؤلفه های توانمندسازی تعاونی ها، ایجاد اعتماد و باور در اعضای آنها است که می توان به کمک برون سپاری وظایف وزارت تعاون، این مهم را به انجام رساند. در همین راستا، ما بحث رتبه بندی تعاونی های کشور را آغاز کرده ایم و آن را ادامه می دهیم. در همین مسیر، ۱۸ فعالیت را جهت برون سپاری شناسایی کرده ایم که در برخی استان ها تنها یک فعالیت و در برخی هم هر ۱۸ فعالیت برون سپاری شده است.»

افزایش تعرفه برون سپاری خدمات بخش تعاون

وی افزود:«مطابق ماده ۱۲۴ قانون برنامه پنچم توسعه، دو نوع فعالیت برای انجام خدماتی که به تعاونی ها برون سپاری می شود در نظر گرفته شده است. در مورد اول، هزینه ها را دولت پرداخت می کند و انجام کار بر عهده تعاونی ها است و در مورد دوم، تعاونی ها خودشان هزینه ها را پرداخت می کنند و البته این کار را بر اساس تعرفه های مشخص شده توسط قانون انجام می دهند. ما در طول سال گذشته، با نظر اتاق های استانی، تعرفه های این بخش از خدمات را بازبینی کرده ایم و در سال جدید آنها را افزایش خواهیم داد.»

درج دیدگاه